Κιττής: Τα αξιόγραφα έγιναν από προηγούμενα Συμβούλια της Cyta

 

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ, σημείωσε ότι «αναφορικά με δημοσιεύματα στο σημερινό Τύπο, με τα οποία δυνατό να δημιουργηθούν κάποιες αρνητικές εντυπώσεις για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων της Cyta, αλλά και για τον ίδιο τον Οργανισμό, επιθυμώ να αναφέρω τα ακόλουθα: Οποιεσδήποτε επενδύσεις έγιναν σε αξιόγραφα τραπεζών, έγιναν από τα προηγούμενα Συμβούλια σε περιόδους οικονομικής σταθερότητας και σύμφωνα πάντα με την επενδυτική πολιτική που καθορίστηκε στη βάση υποδείξεων των εμπειρογνωμόνων συμβούλων του Ταμείου του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων, γιατί θεωρούσαν τις επενδύσεις στον τομέα αυτό ως ασφαλείς και αποδοτικές».

Ο κ. Κιττής αναφέρει, τέλος, ότι η παρούσα Διαχειριστική Επιτροπή δεν έχει κάνει οποιαδήποτε περαιτέρω επένδυση σε αξιόγραφα τραπεζών, αλλά απλώς διαχειρίστηκε τα υφιστάμενα.