ΚΤ: Στη βάση διεθνούς πρακτικής τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

 

Διαβάστε την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας:

Ο τρόπος υπολογισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν γίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας του Διοικητή της ΚΤΚ, όπως έχει αναφερθεί σήμερα από τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο.

Σημειώνεται ότι ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια χαρακτηρίζονται τα δάνεια εκείνα για τα οποία δεν καταβάλλεται η δόση για περίοδο πέραν των 90 ημερών και όχι 30 ημερών όπως έχει αναφερθεί πρόσφατα σε κάποια ΜΜΕ.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι δάνεια που χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα δεν αυξάνουν κατ’ ανάγκη το ενδεχόμενο ποσό ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών επειδή για πολλά από αυτά τα δάνεια υπάρχουν ικανοποιητικές εξασφαλίσεις.

Για το ακριβές ποσό των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ως γνωστό, οι κυπριακές Αρχές, με τη σύμφωνο γνώμη των εκπροσώπων της Τρόικα, έχουν αναθέσει στην εταιρεία Pimco τη διεξαγωγή ανεξάρτητου διαγνωστικού ελέγχου στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η ΚΤΚ διευκρινίζει, επίσης, ότι ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και τη διεξαγωγή άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες.