Κύπριοι αστυνομικοί ενισχύουν την ομάδα ασφαλείας στις Βρυξέλλες

 

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο επικεφαλής της ομάδας, Ανώτερος Υπαστυνόμος Νικόλας Θεοδώρου, πρόκειται για έντεκα αστυνομικούς από την ΜΜΑΔ και δύο από την Μονάδα της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι θα παρέχουν αστυνομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που θα διοργανώνονται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας στις Βρυξέλλες.

Επί Κυπριακής Προεδρίας θα πραγματοποιηθούν τρεις Σύνοδοι Κορυφής, η μία κατά το μήνα Οκτώβριο, η δεύτερη τον Νοέμβριο και η τελευταία κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2012.

«Τα καθήκοντά μας εδώ είναι η ενίσχυση της φρουράς ασφάλειας του Συμβουλίου κάτι που αποτελεί υποχρέωση κάθε χώρας που προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ», ανέφερε ο κ. Θεοδώρου στο ΚΥΠΕ.

Πρόσθεσε ότι οι Κύπριοι αστυνομικοί δεν θα έχουν ξεχωριστά καθήκοντα από τους συναδέλφους τους στις Βρυξέλλες.

Η ομάδα της Αστυνομίας αποτελείται από τον επικεφαλής και 12 μέλη (δύο από αυτούς γυναίκες) καθώς και δυο επιλαχόντες. Τα πιο πάνω μέλη επιλέγηκαν με βάση την εκπαίδευση που έχουν σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικοτήτων, γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα και κάποιοι από αυτούς τη Γαλλική.

Τα μέλη της ομάδας ασφάλειας βρίσκονται στις θέσεις τους από τις έξι το πρωί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου (την ίδια μέρα) και το ίδιο ισχύει και για την δεύτερη μέρα των εργασιών του ΕΣ.

Σημειώνεται ότι μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων ΙΙ τον Οκτώβριο του 2010, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύθηκαν όπως συνεχίσουν να παρέχουν αστυνομική υποστήριξη στην ομάδα ασφάλειας του Συμβουλίου κατά την διάρκεια Ευρωπαϊκών Συμβουλίων στο πλαίσιο της Προεδρίας τους για παροχή ασφάλειας στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η απόφαση προβλέπει όπως η εκ περιτροπής Προεδρία αποστέλλει εκπαιδευμένη Ομάδα για προστασία προσωπικοτήτων (VIP) αποτελούμενη από 12 αστυνομικούς, και ένα Αξιωματικό, ως επικεφαλής, για ενίσχυση της ομάδας ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ