Λαϊκή: Δεν κατεβλήθη χρηματική αμοιβή για διάθεση αξιόγραφων

 

Σε σημερινή ανακοίνωση, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο για το θέμα των αξιόγραφων κεφαλαίου, η Λαϊκή Τράπεζα αναφέρει ότι “επιθυμεί, με κατηγορηματικό τρόπο, να καταστήσει σαφές ότι ουδεμία χρηματική αμοιβή κατεβλήθη σε λειτουργούς, είτε διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας ως επιβράβευση για τη διάθεση αξιόγραφων κεφαλαίου”.

“Οποιοσδήποτε περί του αντιθέτου ισχυρισμός είναι παντελώς ανυπόστατος”, προσθέτει η Λαϊκή Τράπεζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ