Λαική: “Ψαλίδι” σε μισθούς και επιδόματα


 

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τη μισθοδοσία του τρέχοντος μήνα.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που απευθύνεται προς το προσωπικό της Λαϊκής Τράπεζας και το οποίο εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, τα μέτρα καταρτίστηκαν χωρίς τη συμφωνία της συντεχνίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων (ΕΤΥΚ) παρά τις προσπάθειες όπως οι δύο πλευρές καταλήξουν σε κοινή πρόταση.

«Έγινε ενδελεχής αξιολόγηση όλων των δεδομένων από τη Διοίκηση και ολοκληρώθηκε κύκλος διαβουλεύσεων με την ΕΤΥΚ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία σε κοινή πρόταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σταθμίζοντας τις θέσεις της Διοίκησης αλλά και της ΕΤΥΚ κατέληξε στην εφαρμογή του πλαισίου αναπροσαρμογής  των συνολικών αποδοχών και ωφελημάτων.

Το πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την εγκύκλιο, στοχεύει στο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό βαθμό η επίπτωση στις βασικές απολαβές του προσωπικού και στο να δοθούν επιλογές στο προσωπικό ανάλογα με τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και ταυτόχρονα να ληφθούν μέτρα που να διευκολύνουν τις άμεσες δανειακές του υποχρεώσεις.

Στοχεύει επίσης στη διατήρηση αξιοπρεπών απολαβών για το προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία της Κύπρου.

Οι αναπροσαρμογές των μισθών έχουν ως ακολούθως:

         Μισθός*    Μείωση**   Μείωση***

Από €        Μέχρι €      %         %

0             10.000        0%         0%

10.000     23.000      10,0%     4,9%

23.000    36.000      14,0%     7,6%

36.000   49.000      17,0%     10,0%

49.000   62.000      19,0%     11,8%

62.000   75.000      20,0%     13,2%

75.000   88.000      21,0%     14,3%

88.000   101.000     22,0%     15,3%

101.000 114.000     23,0%     16,5%

Άνω των 101.000    24,0%      17,0%

* Τμηματική Κατανομή Μεικτού Ετήσιου Μισθού (βασικός και τιμαριθμικό επίδομα(

** Ποσοστιαία Μείωση κατά Τμήμα Μεικτού Ετήσιου Μισθού

*** Μέση Ποσοστιαία Μείωση επί του Μεικτού Ετήσιου Μισθού

Όσον αφορά τα επιδόματα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

α) μείωση κατά 50% των επιδομάτων βάρδιας και των υπευθύνων βάρδιας στην Τεχνολογία και Πληροφορική, της Τηλετράπεζας και στο προσωπικό που εργάζεται με ειδικό ωράριο στο IBB και στο Treasury.

β) μείωση όλων των υπολοίπων συμβατικών επιδομάτων κατά 60%

γ) κατάργηση όλων των μη συμβατικών επιδομάτων

δ) κατάργηση του επιδόματος γάμου

Αναφορικά με τις επιπρόσθετες προσαυξήσεις, επιμηκύνεται η χρονική περίοδος επιπρόσθετης προσαύξησης λόγω της θέσης εργασίας/ειδικού ωραρίου όπως οι Λειτουργοί Εξυπηρέτησης Πελατών, το προσωπικό της Τεχνολογίας & Πληροφορικής, Τηλετράπεζας, ΙΒΒ, Treasury, Laiki Financial Services, Τηλεφωνητές και Υπεύθυνες καθαριστριών.

Επίσης, καταργείται η παραχώρηση επιπρόσθετων προσαυξήσεων λόγω απόκτησης επαγγελματικών τίτλων όπως AIB/ACIB/ACCA. Ωστόσο παραμένει σε ισχύ η παραχώρηση άτοκου δανείου και φιλοδωρήματος για απόκτηση επαγγελματικών τίτλων.

Σε σχέση με την υπερωριακή εργασία, αυτή θα αποζημιώνεται με παραχώρηση επιπρόσθετης ετήσιας άδειας ακολουθώντας την υφιστάμενη εσωτερική διαδικασία έγκρισης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης σημαντικό περιορισμό του αριθμού των εταιρικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται από τα Διευθυντικά στελέχη και επίσης του κόστους των εταιρικών τηλεφώνων. Προνοείται επίσης κατάργηση επιπρόσθετων προσαυξήσεων σε στελέχη με απολαβές πέραν του ανώτατου σημείου της μισθολογικής τους κλίμακας.

Περιλαμβάνονται επίσης μέτρα περιορισμού της επίπτωσης στις βασικές απολαβές και δανειακές υποχρεώσεις του προσωπικού.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Ταμείο Προνοίας, η Διοίκηση αποφάσισε  όπως δοθεί επιλογή στο προσωπικό για μειωμένη συνεισφορά της Τράπεζας στο Ταμείο Προνοίας κατά 4%, με στόχο να περιορίσει τον άμεσο αντίκτυπο στις απολαβές του προσωπικού ανάλογα με τις προσωπικές, οικογενειακές, οικονομικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε μέλους. Η πρόνοια αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, ενώ κάθε μέλος του προσωπικού έχει δικαίωμα να αναπροσαρμόζει την απόφασή του σε ετήσια βάση.

Σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις, η Διοίκηση σημειώνει ότι θα δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να προβεί σε διακανονισμό των δανειακών του υποχρεώσεων για ελάφρυνση του οικογενειακού του προϋπολογισμού.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «έχουμε πλήρη συναίσθηση της δυσάρεστης φύσης των πιο πάνω μέτρων, όπως επίσης και της επίπτωσης αυτών στα εισοδήματά σας».

«Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό», σημειώνεται, «να δουλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι προς την κατεύθυνση της ταχείας εξυγίανσης της Τράπεζας και της διασφάλισης των μελλοντικών προοπτικών του Ομίλου μας, ώστε το συντομότερο δυνατόν να μπει ξανά σε τροχιά ανάκαμψης η οποία να αποφέρει τις απαιτούμενες αποδόσεις και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα ευνοούν νέα, θετική προσαρμογή των μισθολογικών δεδομένων του προσωπικού μας».

Αναφέρεται ακόμη ότι «έχουμε την πεποίθηση ότι με την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, με την ολοκλήρωση των ερευνών από τους νομικούς μας συμβούλους μέσω των οποίων θα εντοπιστούν και θα αποδοθούν ευθύνες, καθώς και με την ενεργό δράση όλων μας, οι δυσκολίες αργά ή γρήγορα θα ξεπεραστούν έτσι ώστε ο Όμιλος μας να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του και να επανέλθει σε δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι θα του επιτρέψουν να φτάσει πάλι εκεί ψηλά που η εκατοντάχρονη και πλέον πορεία του απέδειξε ότι αξίζει».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ