Μαλάς: Να γίνουμε βάση γαλλικού ενδιαφέροντος


 

Ο Υποψήφιος για την προεδρία είχε συνάντηση που είχε με το Γάλλο Πρέσβη στη Λευκωσία Jean-Luc Florent.

Ο κ. Μαλάς ανέφερε πως η υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος διευκολύνεται τόσο από το καλό επενδυτικό περιβάλλον που έχει η Κύπρος όσο και από το γεγονός ότι υπάρχει γαλλικό σχολείο στο νησί και πρόσθεσε πως ο Γάλλος Πρέσβης βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα την πρότασή του.

Ο κ. Μαλάς είπε πως κατά τη συνάντηση εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του γιατί η Γαλλία πρωτοπορεί αυτή τη στιγμή στη συζήτηση στην ΕΕ, και ειδικά στην ευρωζώνη, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε την οικονομική κρίση.

“Η Γαλλία είναι μια χώρα που πιστεύει ότι τα πολύ αυστηρά μέτρα λιτότητας, τα οποία ήδη έχουν εφαρμοστεί – όπως ανέφερε και ο Πρέσβης – στην Ελλάδα, δεν έχουν αποδώσει, για αυτό θα πρέπει να δούμε ένα πιο ορθολογιστικό μοντέλο διαχείρισης της κρίσης για να βγούμε πραγματικά από την κρίση και να μην τη δυσχεραίνουμε”, πρόσθεσε.

Είπε πως ανέπτυξε στο Γάλλο Πρέσβη το όραμά του “για τη δική μας εξωτερική οικονομική πολιτική, γιατί θεωρώ ότι η Γαλλία είναι μια χώρα με την οποία η Κύπρος θα πρέπει να αναπτύξει πολύ ισχυρές οικονομικές σχέσεις. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι η Γαλλία είναι μια χώρα που μπορεί να διεισδύει καλύτερα από άλλες χώρες στην Μέση Ανατολή και θεωρούμε ότι η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει μια οικονομική βάση για εταιρείες γαλλικού ενδιαφέροντος οι οποίες να δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και να εξυπηρετούν και τη Μέση Ανατολή”, ανέφερε.

Ο κ. Μαλάς ανέφερε εξάλλου πως ενημέρωσε το Γάλλο Πρέσβη για τις θέσεις του όσον αφορά στο Κυπριακό, ένα θέμα που όπως είπε δεν θα πρέπει οι συγκυρίες να το υποβιβάζουν με τον οποιονδήποτε τρόπο.

Χαιρέτισε την τοποθέτηση του Γάλλου Πρέσβη ότι ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε κατεύθυνσης και εάν πάρουν οι γαλλοτουρκικές σχέσεις η Γαλλία συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της Κύπρου ως ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής και δεν θα κουραστεί ποτέ να τοποθετείται επί τη βάση αρχών όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα.