Με Ενιαία Αγορά η αντιμετώπιση της κρίσης

Μιλώντας στη διάσκεψη Τύπου στο πλαίσιο του Συνεδρίου για την Ενιαία Αγορά, το οποίο διοργάνωσε η Κυπριακή Προεδρία στη Λευκωσία, ο κ. Barnier έκανε λόγο για πολυάριθμες κρίσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

«Αντιμετωπίζουμε πολυάριθμες κρίσεις, οι πολίτες μας πλήττονται και εδώ και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και ζητούμε πολλές προσπάθειες από τους ανθρώπους μας, ωστόσο, δεν είναι κάτι το μοιραίο η κρίση και δεν έχουμε το δικαίωμα να παραμείνουμε θεατές ή να παραιτηθούμε», σημείωσε.

Ο κ. Barnier αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και κατά το χθεσινό Συμβούλιο, ότι χρειάζεται μια συνολική, συντονισμένη, αλληλέγγυα απάντηση σε όλες αυτές τις κρίσεις. «Αυτό κάνουμε για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα για να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και τη σταθερότητα στον τραπεζικό τομέα, να εξυψώσουμε το ηθικό, να ξαναθέσουμε τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην υπηρεσία των πολιτών», είπε, προσθέτοντας πως αυτό κάνουμε και για την ανάπτυξη μέσω του πρώτου εργαλείου που διαθέτουμε που είναι η Ενιαία Αγορά.

Ο κ. Barnier είπε πως δε θα πρέπει να αφήσουμε να εννοηθεί ότι η Ενιαία Αγορά είναι μόνη λύση. «Η Ενιαία Αγορά είναι η βάση, το θεμέλιο της οικονομίας. Αν αυτή η βάση είναι στέρεα και όχι κατακερματισμένη, τότε όλες οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες, ιδιωτικές και δημόσιες που στηρίζονται πάνω της έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν», ανέφερε σημειώνοντας πως ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Κύπρος, η ενιαία αγορά θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε πως η Ενιαία Αγορά θα μπορούσε να δώσει ένα 3%-4% επιπλέον ευρωπαϊκό ΑΕΠ αν λειτουργήσει σωστά. «Δεν την δεχόμαστε άπρακτοι την κρίση, θα πολεμήσουμε και θα εξάγουμε τα διδάγματα. Πρέπει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο θα δράσουμε με τρόπο που θα αφορά τις επιχειρήσεις και τους πολίτες», κατέληξε.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης, μιλώντας επίσης κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Συνεδρίου, είπε αρχικά ότι τα οφέλη όλα αυτά τα χρόνια από την Ενιαία Αγορά είναι αδιαμφισβήτητα για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές, αλλά και γενικότερα για την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«Η έμφαση που δίδεται στη σημερινή οικονομικά δύσκολη περίοδο που περνά η ΕΕ με την κρίση, δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανάπτυξη και η συνεισφορά της Ενιαίας Αγοράς προς αυτή τη κατεύθυνση θα αποβεί καθοριστική για το παρόν και το μέλλον», τόνισε.

Αναφερόμενος στους στόχους της ΕΕ σε σχέση με την Ενιαία Αγορά, ο κ. Συλικιώτης αναφέρθηκε στην προώθηση και υιοθέτηση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δράσεις της υφιστάμενης πρώτης Πράξης για την Ενιαία Αγορά και δεύτερον είναι η δρομολόγηση των νέων δράσεων για τη δεύτερη Πράξη της Ενιαίας Αγοράς.

Στο πρόσφατο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, όπως είπε, «εξετάστηκε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι φάκελοι για την Ενιαία Αγορά ΙΙ και ο Επίτροπος παρουσίασε τους στόχους. Σε ό,τι αφορά την Ενιαία Αγορά Ι, ο κ. Συλικιώτης είπε πως ως Προεδρία θα κινηθούμε με σωστό πνεύμα και κάθε προσπάθεια συνεργασίας με το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή για να προωθήσουμε και να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατό πιο πολλούς φακέλους.

Εχουμε μπροστά μας την υιοθέτηση των οδηγιών για το εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών, τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορικών σημάτων, την απλοποίηση των λογιστικών κανόνων, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, την ευθυγράμμιση των εννέα οδηγιών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την τεχνική εναρμόνιση, την πρόσβαση των νέων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και το θέμα του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας», είπε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε πως «η Κυπριακή Προεδρία βρίσκεται σε μια πλήρη δραστηριοποίηση για να ολοκληρώσει όσο το δυνατό περισσότερους φακέλους. Σε ό,τι αφορά την Ενιαία Πράξη Αγοράς ΙΙ, έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα προσχέδιο συμπερασμάτων, το οποίο θα συζητηθεί στις 26 Οκτωβρίου στην ομάδα εργασίας. Η προσπάθεια μας είναι στο Συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες να εκδώσουμε συμπεράσματα για τη Ενιαία Πράξη Αγοράς ΙΙ σε μια προσπάθεια να δώσουμε ώθηση στις δράσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών στο Ευρωκοινοβούλιο Malcolm Harbour, εξέφρασε αρχικά την εκτίμηση της Επιτροπής στην εμπλοκή, συμμετοχή, στήριξη και εμπειρογνωμοσύνη της Κυπριακής Προεδρίας και της ομάδας της, χαρακτηρίζοντας το Νεοκλή Συλικιώτη ως ένα δυναμικό ηγέτη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. Harbour σημείωσε ότι η ιδέα του να έχουμε ένα νέο πρόγραμμα, μια αναζωογόνηση της Ενιαίας Αγοράς για να πετύχουμε τους στόχους και να προχωρήσουμε στους κυρίους φακέλους είναι κάτι που στηρίζει πολύ σθεναρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επίσης, τόνισε πως η Ενιαία Αγορά και η Πράξη της Ενιαίας Αγοράς αποτελούν μια πλατφόρμα για δραστηριότητες. «Με αυτή την Πράξη όλοι οι πολιτικοί θεσμοί, η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, έχουμε επενδύσει το πολιτικό κεφάλαιό μας στο να οικοδομήσουμε αυτή τη δομή για το μέλλον και είναι σημαντικό που κάναμε αυτή την επένδυση κεφαλαίου για να αναπτύξουμε την Ενιαία Αγορά ταυτόχρονα με την προσπάθεια επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων και της εξασφάλισης ενός μακροχρόνιου μέλλοντος για την Ευρώπη», είπε.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με την κυπριακή Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου είπε πως αυτό που έχει κάνει η Κύπρος, για παράδειγμα τη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, αποτελεί ένδειξη για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και το πώς μπορούμε να συγκεράσουμε τις εμπειρίες και τις δεξιότητές μας έτσι ώστε να δουλέψει καλύτερα η ενιαία αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ