Με μικρή άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 116,63 μονάδες, σημειώνοντας μικρά κέρδη σε ποσοστό 1,69%. Μικρή άνοδο σε ποσοστό 1,38% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 45,43 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 471.479 ευρώ.

Μεικτή ήταν η εικόνα σε ό,τι αφορά τους επιμέρους δείκτες, καθώς τρεις σημείωσαν πτώση, και τρεις άνοδο.

Συγκεκριμένα, κέρδη κατέγραψαν οι δείκτες των Τραπεζών σε ποσοστό 2,10%, της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 2,02%, και των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,92%. Από την άλλη, ζημιές κατέγραψαν οι δείκτες της Παράλληλης Αγοράς 2,58%, της Εναλλακτικής Αγοράς 0,60% και των Επενδυτικών 0,42%.

Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με 304.968 ευρώ (άνοδος 2,37% – τιμή κλεισίματος 0,259 ευρώ). Ακολούθησαν οι τίτλοι της Μαλλούπας και Παπακώστας με 100.000 ευρώ (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος 0,185 ευρώ), της Λαϊκής Τράπεζας με 40.668 ευρώ (άνοδος 2,56 – τιμή κλεισίματος 0,040 ευρώ), της Ελληνικής Τράπεζας με 9.231 ευρώ (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος 0,19 ευρώ), και της Petrolina (Holdings) Public με 4.299 ευρώ (άνοδος 0,72% – τιμή κλεισίματος 0,7 ευρώ).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά και 11 πτωτικά, ενώ 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 305.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Νόμου του ΧΑΚ 15.521.556 συνήθεις μετοχές της εταιρείας «Hellenic Bank Public Company Ltd», οι οποίες προέκυψαν ως εξής:

(α) 6.208.623 από την εξάσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους δικαιούχους τους και δεν καλύφθηκαν μέσω του Δικαιώματος Προεγγραφής

(β) 9.312.933 χαριστικές νέες μετοχές.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 595.435.767 μετοχές. Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012.

Επίσης, ανακοινώνει ότι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Γραμματίων του Δημοσίου 30 ημερών 14ης έκδοσης, Σειράς 2012 (4/10/2012 – 5/11/2012) με κωδικό ΓΔ30ΗΞ12/ ΤΒ30DN12, θα είναι η Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012. Τα εν λόγω Γραμμάτια θα διαγραφούν την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012.

Πηγή: ΚΥΠΕ