Μεώθηκαν οι εισαγωγές το πρώτο επτάμηνο του 2012

Το δε έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.574,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2012 σε σύγκριση με €2.858,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012 ο τομέας κατέγραψε 3.430,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 3.697,1 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2011.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2012 ήταν €855,8εκ. σε σύγκριση με €838,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2011. Κατά τον μήνα Ιούλιο 2012 οι συνολικές εισαγωγές ήταν €554,2 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον μήνα Ιούλιο 2012 ήταν €130,5 εκ. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €55,2 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €75,3 εκ, καταλήγει η ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ