Μέτρα ανάπτυξης αγροτικού τομέα προτείνουν οι αγροτικές οργανώσεις

 

Με κοινή ανακοίνωση τους, οι αγροτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι στόχος των μέτρων, που θα πρέπει, όπως σημειώνουν, να έχουν και διαρθρωτικό χαρακτήρα, είναι η διάσωση του αγροτικού τομέα, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για τη διαχρονική βιωσιμότητά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πέντε βασικοί στόχοι των μέτρων διάσωσης αλλά και ανάπτυξης για τον αγροτικό τομέα είναι: η διατήρηση της παραγωγικής βάσης του πρωτογενούς τομέα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, η διασφάλιση του εισοδήματος και της κοινωνικής προστασίας του αγρότη, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα και η ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από την προώθηση εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης.

Οι Οργανώσεις προτείνουν, επίσης μια σειρά από άμεσα μέτρα τα οποία, όπως αναφέρεται, είναι αναγκαία για την επιβίωση του αγροτικού τομέα,  και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν κατά προτεραιότητα υπόψη κατά τη διαβούλευση με την τρόικα  και έχουν ως κύριο στόχο τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της αγροτικής οικονομίας.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη συνέχιση της πληρωμής των άμεσων επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους, την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες κλάδους από ΟΓΑ και Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης, τη μείωση του εργατικού κόστους, τη συνέχιση του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης της Πατατοκαλλιέργειας, την άμεση υλοποίηση των ώριμων μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 και τη στήριξη της Εσπεριδοκαλλιέργειας.

Περιλαμβάνουν, επίσης, τη Νομοθετική Ρύθμιση της Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, την Καταβολή Εκταρικών Επιδοτήσεων, τη ψήφιση του Μητρώου Αγροτών και του Μητρώου Αλιέων, την επιστροφή ΦΠΑ, την πληρωμή Αγροπεριβαλλοντικών, τη μείωση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, την ενίσχυση της πιστοληπτικής δυνατότητας των αγροτών, τη φοροελάφρυνση του αγροτικού τομέα και τη μη φορολόγηση της γεωργικής γης.

Οι αγροτικές οργανώσεις σημειώνουν ότι «προσπάθεια όλων είναι η διάσωση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, διασφαλίζοντας τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και δημιουργώντας τις συνθήκες μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του, για τη δημιουργία και νέων θέσεων απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η ύπαιθρος αποτελεί τη βάση για την πράσινη ανάπτυξη με προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας».

«Αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να έχει η Κυβέρνηση στα πλαίσια των διαβουλεύσεων με την τρόικα για τη διάσωση της οικονομίας από την οικονομική κρίση και από την έκθεση των τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή ΚΥΠΕ