Μηδενικές αυξήσεις στα δημόσια βοηθήματα


 

Το Υπουργείο Οικονομικών του οποίου ζητήθηκαν οι απόψεις και καταγράφονται στο νομοσχέδιο, συμφωνεί με τη μηδενική αύξηση των δημόσιων βοηθημάτων, διαφωνεί όμως, με το ενδεχόμενο παραχώρησης εφάπαξ ποσού ως αντιστάθμισμα στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος

Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει στο νομοσχέδιο ότι, σε περίπτωση που υπάρξει βελτίωση των δημοσιονομικών συνθηκών της οικονομίας, τότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παροχής εφάπαξ ποσού ως αντιστάθμισμα στην αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Παράλληλα, μέσα από το νομοσχέδιο αποκαλύπτεται πως, εάν το Κράτος, δεν αντιμετώπιζε δημοσιονομικά προβλήματα, το δημόσιο βοήθημα θα έπρεπε να αυξηθεί από 1/7/2012 κατά 11,31%