Μορατόριουμ στις άδειες εργασίας ατόμων από τρίτες χώρες

 

Σε δηλώσεις της, μετά το τέλος της σύσκεψης της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι “είναι μια απόφαση, την οποία εμείς θεωρούμε αναγκαία στις σημερινές συνθήκες, όπου αυξάνεται η ανεργία, υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ικανών και διαθέσιμων εγγεγραμμένων ανέργων από το ντόπιο και το κοινοτικό προσωπικό για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες”.

Συγκεκριμένα, σημείωσε, η εισήγηση μας αφορά το να μπει μορατόριουμ στην απασχόληση στην αρτοβιομηχανία, στα ζαχαροπλαστεία, στο χονδρικό εμπόριο, στα τυπογραφεία, στα τυροκομεία, γαλακτοκομεία, και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Ανέφερε ότι οι άδειες εργασίας που υπάρχουν αυτή την στιγμή εγκεκριμένες σε αυτούς τους τομείς είναι περίπου 430. Το μορατόριουμ σημαίνει, εξήγησε, ότι δεν θα ανανεώνουμε άδειες και δεν θα εγκρίνουμε καινούργιες.

Φυσικά, συνέχισε, έχουμε πει στους κοινωνικούς εταίρους ότι η διαδικασία θα έχει τον χαρακτήρα του σταδιακού, «διότι αντιλαμβάνεστε μια επιχείρηση που μόλις πρόσφατα έχει πάρει άδεια εργασίας δεν μπορούμε να έρθουμε να τερματίσουμε την άδεια εργασίας σε εργοδοτούμενο του».

Η ουσία είναι, ανέφερε, ότι σε αυτούς τους τομείς δεν θα ανανεώνουμε και δεν θα δεχόμαστε καινούργιες αιτήσεις.

Κληθείσα να σχολιάσει τις αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων στην σύσκεψη, σημείωσε, ότι από την πλευρά των εργοδοτικών οργανώσεων, υπήρξε διαφωνία και επιφύλαξη γι αυτή μας την εισήγηση.

“Θέλω να υπογραμμίσω ότι το βασικό κριτήριο για να παραχωρείται άδεια σε εργαζόμενο από τρίτη χώρα είναι η κατάσταση της αγοράς εργασίας, δηλαδή ποια είναι τα ποσοστά της ανεργίας και αν υπάρχουν διαθέσιμοι Κύπριοι ή κοινοτικοί που με βάση τους κανονισμούς της νομοθεσίας έχουν προτεραιότητα”, πρόσθεσε.

Από την ώρα, συνέχισε, που υπάρχει αυτό το μεγάλο ποσοστό ανεργίας και στους συγκεκριμένους τομείς υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί εγγεγραμμένων ανέργων, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καταβληθεί μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους, όπως αυτές οι θέσεις να καταληφθούν από άτομα που είναι εγγεγραμμένα άνεργα.

“Με την απόφαση που έχουμε πάρει, άδειες εργασίας θα δίνονται μόνο για την γεωργία-κτηνοτροφία – τομέας, στον οποίο η εκτίμηση του Υπουργείου είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για μορατόριουμ – και σε πάρα πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν να κάμουν με εξειδικευμένες εργασίες, στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες”, διευκρίνισε.

Ερωτηθείσα για τους άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι σε τομείς που εμπίπτουν στην κατηγορία των αρτοποιείων, τυροκομείων στους αχθοφόρους – κάτω από αυτόν τον κωδικό στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης – είπε πως υπάρχουν 1500 άτομα εγγεγραμμένοι.

Το επόμενο που έχουμε εισηγηθεί στους κοινωνικούς εταίρους, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, είναι τα νέα σχέδια στήριξης της απασχόλησης.

Αυτά τα σχέδια, σημείωσε, έχουν ήδη τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

“Ο στόχος του Υπουργείου είναι άμεσα να τα θέσει σε εφαρμογή. Βασικά αφορούν σχέδια επιδότησης ανέργων πτυχιούχων και θα συνδέσουμε αυτά τα σχέδια με τα σχέδια που υλοποιεί το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την νεανική και την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Επίσης έχουμε εισηγηθεί την εισαγωγή ενός νέου σχεδίου που θα βελτιώνει την απασχολησιμότητα και την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας ανέργων νεαρής ηλικίας που είτε εργάζονταν και έχασαν την εργασία τους είτε δεν εργάζονταν”, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι στις επόμενες 15 ημέρες θα γίνει η επεξεργασία των σχεδίων, τα οποία θα υποβληθούν για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

“Έχουμε υπολογίσει ένα συνολικό προϋπολογισμό 8,5 εκ. ευρώ. Αν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης πρόσθετων πόρων από εξοικονομήσεις υφισταμένων σχεδίων θα το πράξουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν από εξοικονομήσεις πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αυτό το ποσό που θα διαθέσουμε σε αυτά τα σχέδια”, συμπλήρωσε.

Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι κατά την διάρκεια της σύσκεψης έγινε ανασκόπηση της κατάστασης στην αγορά εργασίας όπως και ενημέρωση πάνω στις πολιτικές που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας για καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας και για τα σχέδια στήριξης απασχόλησης.

Σε σχέση με τα σχέδια που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημείωσε, έγινε μια γενική αξιολόγηση των σχεδίων και από τους αριθμούς φαίνεται ότι μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες της αγοράς εργασίας, τα σχέδια έχουν βοηθήσει στην τοποθέτηση ανέργων στις θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σημείωσε, από το 2009 μέχρι το 2011, πέραν των 9 χιλ. ατόμων άνεργοι, έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας μέσα από τα διάφορα σχέδια του Υπουργείου.

“Φυσικά όπως πολλές φορές έχω πει, αυτά τα σχέδια από μόνα τους, χωρίς να υπάρξει η αντίστροφη μέτρηση του θετικού πρόσημου ανάπτυξης δεν πρόκειται να φέρουν δραστική αλλαγή της κατάστασης”, κατέληξε η Υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ