Ν. Συλικιώτης: “Η Κυβέρνηση προωθεί επενδυτικές προτάσεις”

 

Ο κ. Συλικιώτης, που μιλούσε σήμερα το πρωί στα πλαίσια εκδήλωσης, κατά την οποία δόθηκαν επίσημα εγκρίσεις για σχέδια νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, στη Λευκωσία, ανακοίνωσε την παραχώρηση πρόσθετου ποσού €5,5 εκατομμυρίων για έγκριση όλων των επιλέξιμων αιτήσεων.

Εξήγγειλε επίσης την 3η προκήρυξη του Σχεδίου για Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, με πρόσθετους πόρους ύψους €2 εκατομμυρίων

Στο ποσό αυτό, ανέφερε, «θα προστεθούν και οι εξοικονομήσεις των Σχεδίων της Επιχειρηματικότητας και του Σχεδίου για Τεχνολογική Αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα, που εφαρμόζει το Υπουργείο Εμπορίου και που συνολικά εκτιμάται ότι θα ανέλθουν τουλάχιστον στα €4 εκατομμύρια».

Πρόσθεσε ότι «υπογραμμίζεται το γεγονός πως για ικανοποίηση όλων των επιλέξιμων αιτήσεων του Σχεδίου για Τεχνολογική Αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα, έχουν επίσης παραχωρηθεί πρόσθετες πιστώσεις €3,5 εκατομμυρίων».

«Είναι ευρέως παραδεκτό πως η δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος και η παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που να βασίζονται στις γνώσεις, στις εμπειρίες και στα ταλέντα τους, είναι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, αναγκαία και επιβεβλημένη», ανέφερε.

Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, πρόσθεσε, «η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων συμβάλλει στη στήριξη της οικονομικής προόδου και αποτελεί ανάχωμα για αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της οικονομικής κρίσης».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «στο πλαίσιο των Σχεδίων δίδεται έμφαση στη δημιουργία σύγχρονων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες να ασχολούνται με νέες δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια και τις σύγχρονες μορφές εμπορίου και προσφοράς υπηρεσιών».

Αυτές οι επιχειρήσεις, είπε, «θα αξιοποιούν μοντέρνες τεχνολογίες και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών».

Ο κ. Συλικιώτης συνέχισε λέγοντας ότι «για τη χρηματοδότηση των Σχεδίων την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013, είχε αρχικά εγκριθεί προϋπολογισμός €11 εκατομμυρίων: €6 εκατομμύρια για τη Νεανική και €5 εκατομμύρια για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα». Πρόσθεσε ότι «επειδή όμως το ενδιαφέρον που είχε επιδειχθεί ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με αποτέλεσμα πολλές αξιόλογες επενδυτικές προτάσεις να μην ενταχθούν στα Σχέδια, η Κυβέρνηση αποφάσισε την παραχώρηση πρόσθετου ποσού €5,5 εκατομμυρίων για έγκριση όλων των επιλέξιμων αιτήσεων».

Η απόφαση αυτή, είπε, «θα δώσει τη δυνατότητα σε 180 νέους και νέες να ενισχυθούν μέσω της εξασφάλισης μη επιστρεπτέας χορηγίας, με ανώτατο ποσό τις €70.000 για δραστηριότητες της μεταποίησης και τις €50.000 για τις άλλες δραστηριότητες, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις»

«Συνολικά στις δύο προκηρύξεις των Σχεδίων έχουν ενταχθεί 465 επενδυτικές προτάσεις, με την υλοποίηση των οποίων προβλέπεται η δημιουργία 1.400 περίπου νέων θέσεων απασχόλησης, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για απάμβλυνση της ανεργίας μεταξύ των νέων», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ενισχύσεις υπό τη μορφή παραχώρησης χορηγιών, λειτουργούν ως βασικό κίνητρο για δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμό, αναδιάρθρωση και τεχνολογική αναβάθμιση, υφιστάμενων επιχειρήσεων».

Ακολουθώντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση και λειτουργία σύγχρονων, έξυπνων και βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, ανέφερε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «στο πλαίσιο της εφαρμογής των βασικών αρχών της Πράξης Small Business Act, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσουμε με σύγχρονες μεθόδους και με τις καλύτερες πρακτικές, να προωθούμε σχέδια, μέτρα και δράσεις, για την πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, να μειώνουμε τη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος που τις ταλαιπωρούν, να ενθαρρύνουμε την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίησή τους και, τέλος, να τους δώσουμε κίνητρα για να ασχοληθούν με την έρευνα και την καινοτομία».

Τα σχέδια συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πηγή ΚΥΠΕ