Νέο ρεκόρ ανεργίας στη Κύπρο

 

Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, η μέση ανεργία στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 11,6% (11,5% τον Αύγουστο) του ενεργού πληθυσμού, ενώ στο σύνολο της ΕΕ ήταν 10,6%, παραμένοντας αμετάβλητη.

Αναφερόμενος στην παρατηρούμενη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στο νότο της Ευρωζώνης, δηλαδή την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Πορτογαλία, ο αρμόδιος Επίτροπος για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις Λάζλο Άντορ, υπογράμμισε ότι ο νότος της Ευρώπης θα πρέπει να βοηθηθεί επειγόντως και όχι στο απώτερο μέλλον, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση.

Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Κύπρου, το Σεπτέμβριο το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 12,6%, στις γυναίκες 11,8% και στους νέους κάτω των 25 ετών 29,3%. Ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες ήταν 11,5%, στις γυναίκες 11,8% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 23,3%.

Για την Ελλάδα, τα στοιχεία της Eurostat αφορούν τον Ιούλιο, όπου η συνολική ανεργία ανήλθε στο 25,1%, ποσοστό που ήταν το δεύτερο ψηλότερο μετά την Ισπανία στην ΕΕ. Στις επιμέρους κατηγορίες στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 22,3%, στις γυναίκες 29% και στους νέους κάτω των 25 ετών 55,6%. Στις γυναίκες και τους νέους η Ελλάδα είχε την ψηλότερη ανεργία στην ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο η ΕΕ είχε 25,751 εκατ. άνεργους, εκ των οποίων 18,490 αφορούσαν την Ευρωζώνη. Μέσα σε ένα μήνα η ανεργία αυξήθηκε στην Ευρωζώνη κατά 146.000 άτομα. Σε ένα έτος, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2012 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2011 η ανεργία αυξήθηκε κατά 2,174 εκατ. άτομα.

Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η Ελλάδα (από 17,8% σε 25,1%), η Κύπρος (από 8,5% σε 12,2%), η Πορτογαλία (από 13,1% σε 15,7%) και η Ισπανία (από 22,4% σε 25,8%).

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο αριθμός των ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στο σύνολο της ΕΕ τα 5,520 εκατομμύρια, εκ των οποίων 3,493 εκατ. άτομα αφορούσαν τις χώρες της Ευρωζώνης. Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά  275.000 στην Ευρωζώνη.

Το συνολικό ποσοστό ανεργίας επί του ενεργού πληθυσμού, που καταγράφηκε στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης το Σεπτέμβριο ήταν το εξής: Αυστρία 4,4%, Λουξεμβούργο 5,2%, Ολλανδία 5,4%, Γερμανία 5,4%, Μάλτα 6,4%, Βέλγιο 7,4%, Φινλανδία 7,9%, Σλοβενία 8,4%, Εσθονία (Β’ τρίμηνο 2012) 10,0%, Γαλλία 10,8%, Ιταλία 10,8%, Κύπρος 12,2%, Σλοβακία 13,9%, Ιρλανδία 15,1%,  Πορτογαλία 15,7%, Ελλάδα 25,1% (Ιούλιος 2012), Ισπανία 25,8%. 

Πηγή: ΚΥΠΕ