Ο Πρόεδρος Χριστόφιας στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

 

Της Συνόδου Κορυφής θα προηγηθεί η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Προέδρου Χριστόφια, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι, του Προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο, καθώς και των Προέδρων ή Γενικών Γραμματέων των κυριότερων ενώσεων εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί σε επισκόπηση της προόδου εφαρμογής του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η Σύνοδος Κορυφής για την κοινωνική πολιτική θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εξεύρεση τρόπων ώθησης της ανάπτυξης, των θέσεων εργασίας και της κοινωνικής ένταξης καθώς και την εξασφάλιση σημαντικού ρόλου για τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της βελτιωμένης διακυβέρνησης της ΕΕ.

Η Σύνοδος θεσπίστηκε με βάση Απόφαση του Συμβουλίου το 2003, με στόχο τη συνεχή συνεννόηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Συνέρχεται δύο φορές το χρόνο πριν από  την εαρινή και τη φθινοπωρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος Χριστόφιας θα παρακαθίσει σε σύσκεψη με τον Πρόεδρο του ΕΣ και τον Πρόεδρο της Κομισιόν για συντονισμό ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα αρχίσει το απόγευμα της Πέμπτης.

Η ενδιάμεση έκθεση για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και όλα όσα περικλείει (πχ  η σύσταση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για τις τράπεζες, το ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο και το ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής), αναμένεται να είναι το κύριο θέμα των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.

Η έκθεση ετοιμάστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι ο οποίος κλήθηκε τον Ιούνιο να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Eurogroup και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έναν συγκεκριμένο και χρονικά δεσμευτικό οδικό χάρτη για την υλοποίηση μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Η  ενδιάμεση έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδέες και προτάσεις που διατυπώθηκαν σε μια σειρά διμερών συνεδριάσεων το Σεπτέμβριο με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρό του.

Στόχος της  έκθεσης είναι να τονιστούν τα σημεία σύγκλισης και να υπογραμμιστούν οι τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για την τελική έκθεση που προβλέπεται το Δεκέμβριο. Οι απόψεις που εκτίθενται στην έκθεση εστιάζονται στα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ καθόσον αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις που οφείλεται στο γεγονός ότι μοιράζονται ένα κοινό νόμισμα.

Βάσει της ενδιάμεσης έκθεσης και λαμβανομένης υπόψη της ανταλλαγής απόψεων κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Οκτωβρίου καθώς και των συμπερασμάτων του, θα παρουσιαστεί κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου συγκεκριμένος και χρονικά δεσμευτικός οδικός χάρτης για την υλοποίηση μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.