Ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

 

Σε ομιλία στην υψηλού επιπέδου Συνάντηση για την Αεροπορία με τίτλο ¨Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: ώρα για δράση” , ο κ. Φλουρέντζου ανέφερε ότι η έννοια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού επινοήθηκε πριν από μια δεκαετία σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εναρμονισμού του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη ζήτηση εναέριας κυκλοφορίας.

Ήταν προφανές τότε, πρόσθεσε, ότι τα συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία βρίσκονταν σε λειτουργία, δεν θα ήταν επαρκή για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτησης της κυκλοφορίας, καθώς και ότι τα εθελοντικά μέτρα δεν ήταν αρκετά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συμφόρησης του εναερίου χώρου.

Αναγνωρίστηκε επίσης, είπε, ότι η ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών ήταν μια σημαντική θετική συμβολή στις οικονομίες της Ευρώπης και άρα δεν θα έπρεπε οι ανεπάρκειες του συστήματος να τεθούν εμπόδιο.

Σημείωσε ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, ένα έργο που ξεκίνησε το 2004 με τη δημιουργία του αναγκαίου ρυθμιστικού πλαισίου, θα λειτουργούσε ως καταλύτης και κινητήρια δύναμη για την απαιτούμενη αλλαγή.

Ανέφερε ότι το πρώτο πακέτο νομοθετικών μέτρων για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό αντιμετώπισε τις θεσμικές πτυχές του ζητήματος, την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου, την παροχή υπηρεσιών αεροπλοήγησης και τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Πρόσθεσε ότι πέντε χρόνια αργότερα, το 2009, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων, ακολούθησε ένα δεύτερο πακέτο νομοθετικών μέτρων, με στόχο την ενίσχυση της συνολικής διαδικασίας αλλαγής και την εισαγωγή της έννοιας της απόδοσης στην  παροχή υπηρεσιών αεροπλοήγησης και στους τομείς της χωρητικότητας, του κόστους, της ασφάλειας  και το περιβάλλοντος.

Κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια, είπε, πολλά έχουν επιτευχθεί με την πρωτοβουλία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, αλλά, ταυτόχρονα, πολύ περισσότερα αναμένονταν να γίνουν.

Υπάρχουν διάφορες αιτίες, συνέχισε, για αυτήν τη μερική επιτυχία, όπως είναι η τρέχουσα οικονομική κρίση, η οποία είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό, όμως, είπε, δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για εφησυχασμό και τώρα είναι, πράγματι, «η ώρα για δράση», όπως είναι και ο τίτλος του συνεδρίου.

Ο Υπουργός είπε ότι η ημερήσια διάταξη του συνεδρίου καλύπτει πολύ καλά τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και συγκεκριμένα  το Σχέδιο Επιδόσεων, τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου, το τεχνολογικό πρόγραμμα SESAR και το ρυθμιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ουρανού, τα οποία είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας για να επιτύχουμε.

Το σχέδιο επιδόσεων, είπε, είναι ίσως η πιο σημαντική και φιλόδοξη εξέλιξη των τελευταίων χρόνων σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Η προσπάθεια, είπε, να προωθήσουμε την επίδοση με ρύθμιση σε μια σειρά από βασικούς τομείς είναι μοναδική, ίσως ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι είμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας, αλλά το ζήτημα που βρίσκεται σήμερα στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή  «αν είμαστε στο σωστό δρόμο», πρέπει να ληφθεί υπόψη, ακόμη και σε αυτό το στάδιο.

Η πρόκληση για την εξισορρόπηση τεσσάρων αλληλένδετων βασικών τομέων απόδοσης, συνέχισε, είναι δύσκολη και πρέπει να προβαίνουμε σε συχνούς ελέγχους καθώς ο αντίκτυπος αυτού του σχεδίου είναι μεγάλος και ενδεχομένως να ποικίλει.

Για παράδειγμα, εξήγησε, η βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας σε καιρούς λιτότητας, με τη μείωση των επενδύσεων σε υποδομές και προσωπικό, μπορεί να ακούγεται ως κάτι το εύκολο. Από την άλλη πλευρά, όμως, είπε, οι ενέργειες αυτές έχουν την τάση να επηρεάζουν τη συνολική ικανότητα του συστήματος.

Πρόσθεσε ότι οι αρχικές προβλέψεις για την ολοένα αυξανόμενη εναέρια κυκλοφορία κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας κινδυνεύουν να διαψευστούν και ήρθε η ώρα να προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε αυτή η αρνητική τάση.

Όπως σημείωσε, ίσως πρέπει να το δούμε αυτό ως μια ευκαιρία: Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν ταξιδεύουν όπως και προηγουμένως. Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση. Πρέπει να κάνουμε τα αεροπορικά ταξίδια πιο αποτελεσματικά και πιο προσιτά από οικονομικής άποψης για τον Ευρωπαίο πολίτη.  

«Ας ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στον τομέα αυτό. Ας επικεντρωθούμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο σε πνεύμα συνεργασίας», είπε.

Από την άποψη αυτή, σημείωσε, το ανθρώπινο στοιχείο είναι σημαντικό.

Ο Υπουργός είπε ότι από την εμπειρία του γνωρίζει ότι μερικές φορές είναι απαραίτητο να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για να διασφαλίσει ότι η υπηρεσία παρέχεται με ένα ασφαλές και αποτελεσματικό τρόπο.

 

Τελικά όμως, πρόσθεσε, η απόδοση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή και την ενεργό υποστήριξη του προσωπικού και κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την πραγματικότητα.

Τόνισε δε πως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία και να εργαστούν από κοινού για την επιτυχία η οποία εφ’ όσον επιτευχθεί θα αποφέρει κοινά οφέλη για όλους.

Ο Ευθύμιος Φλουρέντζου υπέδειξε πως μια κλασική προσέγγιση για την αύξηση της αποδοτικότητας του κόστους είναι μέσω των οικονομιών κλίμακας, αναφέροντας πως υπάρχει ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση που αφορά τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (ΛΤΕΧ).

«Οι περισσότεροι από τα εννέα υφιστάμενων ΛΤΕΧ στην Ευρώπη έχουν πλέον εγκαθιδρυθεί» συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας πως κατά την αυριανή μέρα του Συνεδρίου θα υπογραφεί η συμφωνία για την εγκαθίδρυση του BLUEMED που αποτελεί το ΛΤΕΧ στο οποίο θα συμμετέχει και η Κύπρος.

Ο κ. Φλουρέντζου εξήγησε ότι τα ΛΤΕΧ δίνουν τη δυνατότητα για συνέργειες, ανταλλαγή γνώσεων και κατανομή των πόρων, στοιχεία τα οποία, όπως ανέφερε αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για υψηλότερες επιδόσεις. Σημείωσε δε πως κάποια ΛΤΕΧ προχωρούν ακόμη περισσότερο προς την ολοκλήρωση-ενοποίηση των υποδομών.

Υποδεικνύοντας πως μολονότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των ΛΤΕΧ στη συνολική απόδοση του προγράμματος, και πως μπορεί εντούτοις να διεξαχθεί συζήτηση για κάποια από τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη λειτουργία των ΛΤΕΧ και τα οποία έχουν επίσης επισημανθεί στις εκθέσεις του Συντονιστή των ΛΤΕΧ, ο Υπουργός Συγκοινωνιών εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απαντηθούν ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς πρέπει να γίνει έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα λειτουργίας των ΛΤΕΧ αλλά και με το κατά πόσο υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση και έχουν προωθηθεί οι κατάλληλες πολιτικές για την επιτυχή λειτουργία των ΛΤΕΧ.

Ο Κύπριος Υπουργός ανέφερε ότι το στοιχείο της τεχνολογίας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας γίνεται όλο και πιο σημαντικό καθώς η προσπάθεια για ενίσχυση της αποδοτικότητας συνεχίζεται με μείωση των ανθρώπινων πόρων, επισημαίνοντας πως από αυτή την άποψη, το Πρόγραμμα Έρευνας για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), και τα αποτελέσματα του αναμένεται να προσφέρουν έξυπνες τεχνικές λύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα για διαχείριση περισσότερης κυκλοφορίας με ψηλότερα επίπεδα απόδοσης και ασφάλειας.

Πρόσθεσε πως κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας του Συνεδρίου θα συζητηθεί το κατά πόσο αυτές οι έξυπνες λύσεις είναι έτοιμες για εφαρμογή αλλά ο τρόπος με τον οποίο το SESAR εντάσσεται στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Σημείωσε δε πως καθώς αυτό το περιβάλλον αλλάζει ραγδαία θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα και το συναφές Ρυθμιστικό του Σχέδιο εξακολουθούν να είναι επικαιροποιημένα και να εξεταστεί το κατά πόσο χρειάζεται να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές ή να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθώς η οικονομική πίεση για ένα ακριβό πρόγραμμα, όπως είναι το SESAR, αυξάνεται θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη επένδυση κινείται προς τη σωστή θέση και ότι θα επιφέρει αποτελέσματα.

Ο κ. Φλουρέντζου αναφέρθηκε τέλος στο κατά πόσο θα πρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων για παροχή ενοποιημένων και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίας, υποδεικνύοντας και καλώντας, ανεξάρτητα από την έκβαση των συζητήσεων για το θέμα αυτό στο πλαίσιο του Συνεδρίου, όπως παραμείνουν προσηλωμένοι στα όσα διακήρυξαν με τη Διακήρυξη της Μαδρίτης πριν από μερικά χρόνια και να επαναβεβαιώσουν  τη δέσμευσή τους για την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

Κάλεσε παράλληλα για προώθηση της ένταξης των αερολιμένων στο γενικό σύστημα των αερομεταφορών αλλά και για διασφάλιση ότι η ασφάλεια συνεχίζει να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και πως ότι το ανθρώπινο δυναμικό στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Καταλήγοντας ο Ευθύμιος Φλουρέντζου αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας στα θέματα της πολιτικής αεροπορίας, υποδεικνύοντας πως επί Κυπριακής Προεδρίας έχει γίνει πολλή δουλειά σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Slot, ο οποίος αφορά τους κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων (slots) στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ότι η Κυπριακή Προεδρία σκοπεύει να επιτύχει μια Γενική Προσέγγιση από το Συμβούλιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου.

Εξέφρασε τέλος τη βεβαιότητα για την επιτυχία του Συνεδρίου, αναφέροντας πως τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν τη βάση για την πορεία προς τα εμπρός.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Διαβάστε για το νέο χαράτσι ενός ευρώ στα φάρμακα. Επίσης γιατί δεν ενημερώθηκε η Επιτροπή Συγκοινωνιών της Βουλής για τα αναπτυξιακά έργα του 2013.