Παραχώρηση 51 οικοπέδων στην ελεύθερη Αμμόχωστο

 

Στην εκδήλωση για παραχώρηση σε δικαιούχους εκτοπισθέντες 51 οικοπέδων αυτοστέγασης στην ευρύτερη περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου σημείωσε ότι «αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής επιδιώκουμε μέσα από την εφαρμογή ενός στρατηγικού και πολυεπίπεδου σχεδιασμού να αντιμετωπίσουμε τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, όχι μόνο δεν αφαιρεί αλλά ενισχύει την υποχρέωση του κράτους να σταθεί δίπλα στον πολίτη με στοχευόμενες κοινωνικές πολιτικές και ως Κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», είπε.

Ανέφερε ότι θα παραχωρηθούν συγκεκριμένα 34 από τα 48 οικόπεδα στη Φάση Ν στην Άχνα, 10 οικόπεδα στο Δήμο Παραλιμνίου, καθώς και 2 οικόπεδα σε υφιστάμενους διαχωρισμούς στο Λιοπέτρι, 3 στη Σωτήρα και 2 στην Αυγόρου.

Στις περιοχές που σήμερα παραχωρούνται τα 51 νέα οικόπεδα έχουν ήδη διαχωριστεί και παραχωρηθεί 1.860 συνολικά οικόπεδα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη αναπτυχθεί με την ανέγερση κατοικίας από τους δικαιούχους τους. Ταυτόχρονα, είναι ήδη διαθέσιμα άλλα 45 οικόπεδα σε υφιστάμενους οικισμούς, ενώ έχουν ετοιμαστεί και θα προωθηθούν για υλοποίηση, ανάλογα με τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν και τις οικονομικές δυνατότητες του Κράτους, 82 νέα οικόπεδα στο Λιοπέτρι και 50 στην Αυγόρου. Η παραχώρηση σήμερα των 51 οικοπέδων αυτοστέγασης είναι μια έμπρακτη απόδειξη της βούλησης της Κυβέρνησης για αποτελεσματική στήριξη του προσφυγικού κόσμου κατανοώντας τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

«Σήμερα αποδεικνύεται έναντι όλων σας η ειλικρίνεια των προθέσεων και δεσμεύσεων μας. Αυτή η Κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της τον εκσυγχρονισμό και την υλοποίηση μιας αναθεωρημένης στεγαστικής πολιτικής, μιας στεγαστικής πολιτικής η οποία θα αντιμετωπίζει όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που επέφερε η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή στον προσφυγικό κόσμο. Αυτή η στροφή σε μια στεγαστική πολιτική με κοινωνικό χαρακτήρα είναι συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης», είπε.

Είπε επίσης ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατέφερε η Κυβέρνηση να επιταχύνει τους ρυθμούς εργασίας μας, να υπερβεί τις διάφορες χρονοβόρες διαδικασίες και τα προβλήματα του παρελθόντος, έτσι που η βοήθεια προς τους πρόσφυγες να φτάνει όσο το δυνατό πιο έγκαιρα στον προορισμό της, παρά τα προβλήματα που απορρέουν από τη σοβαρή παγκόσμια οικονομική κρίση, που δυστυχώς επηρέασε και τον τόπο, και αναπόφευκτα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος αυτοστέγασης. Η κ. Μαύρου σημείωσε την παραχώρηση 1.900 οικοπέδων για σκοπούς αυτοστέγασης, από τα οποία 388 έχουν ήδη διαχωριστεί, την ώρα που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ο διαχωρισμός των υπόλοιπων 1.512.

Είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα παραχωρηθούν άλλα 498 νέα οικόπεδα, ενώ ταυτόχρονα έχουν ετοιμασθεί σχέδια διαχωρισμού άλλων 911 νέων οικοπέδων παγκύπρια με στόχο να καλυφθούν όλοι οι δικαιούχοι που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, αλλά και όσοι θα εγκριθούν στο άμεσο μέλλον.

Πρόσθεσε ότι η παραχώρηση οικοπέδων αυτοστέγασης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων την ανέγερση 760 νέων οικιστικών μονάδων σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων με μια δαπάνη που υπερβαίνει τα €60 εκ., την παραχώρηση 10.700 τίτλων ιδιοκτησίας σε δικαιούχους, την παραχώρηση οικοπέδων ως αντιστάθμισμα σε όσους πρόσφυγες διαμένουν σε τ/κ κατοικίες και δεν θα πάρουν άλλο τίτλο ιδιοκτησίας. 

Επίσης, την παραχώρηση Πιστοποιητικού Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες ως μιας ενδιάμεσης λύσης, αφού τελική επιδίωξη μας είναι η παραχώρηση τίτλου ιδιοκτησίας, τη δραστική αύξηση στην προκαταβολή και τις χορηγίες που παραχωρούνται για την αυτοστέγαση εκτοπισθέντων και την επέκταση της βοήθειας που παραχωρείται για επιδιόρθωση κατοικιών, την τοποθέτηση ανελκυστήρων σε 119 πολυκατοικίες σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων, ενώ άλλοι 300 ανελκυστήρες τοποθετούνται τώρα, καλύπτοντας έτσι σταδιακά όλους τους Οικισμούς.

Η κ. Μαύρου είπε επίσης ότι με απόφαση της Κυβέρνηση αναγνωρίζονται για πρώτη φορά οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες, εισάγονται μέτρα στήριξης των εκ μητρογονίας προσφύγων, ενώ με απόφαση της Κυβέρνησης από την 1/1/2012 οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις για τα Στεγαστικά Σχέδια.

Πηγή: ΚΥΠΕ