Πληρώνουμε ακριβά τη νοσηλεία των τ/κ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος”  το κόστος δεν περιλαμβάνει ασθενείς οι οποίοι είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής ταυτότητας Ασφάλισης Ασθενείας, με τον κ. Μαλα να τονίζει ότι το Υπουργείο Υγείας δε διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία για το θέμα, όμως η απόκλιση από την πραγματικότητα, δεν είναι μεγάλη. 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15/ 10/ 1981, καθορίστηκε η διαφορετική αντιμετώπιση των Τ/Κ. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα το 2003, ακολούθησε η «Δέσμη Μέτρων» για στήριξη των Τ/Κ και μετά από μία σειρά αποφάσεων από το 2003 μέχρι το 2006, αποφασίστηκε η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για Τ/Κ ανεξαρτήτως εισοδημάτων, αφού υπάρχει αδυναμία αποδοχής πιστοποιητικών εκδιδόμενων από τις παράνομες αρχές των κατεχομένων.

Μάλιστα, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 09/ 06/ 2005, αποφασίστηκε έτσι ώστε η κάρτα νοσηλείας σε Τ/Κ να εκδίδεται αμέσως με την προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναλυτικά έτος και δαπάνες:

2003: 2,53 εκατ Ευρώ, 2004: 5,13 εκατ Ευρώ, 2005: 4,25 εκατ Ευρώ, 2006: 3,98 εκατ Ευρώ, 2007: 4,85 εκατ Ευρώ,

2008: 4,41 εκατ Ευρώ, 2009: 6,92 εκατ Ευρώ, 2010: 5,28 εκατ Ευρώ και 2011: 5,58 εκατ Ευρώ.