Προτάσεις Λιλλήκα για λίστες αναμονής στα νοσοκομεία

Οι προτάσεις αυτές είναι στα πλαίσια της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στην Υγεία και δεν επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά. Σε διάσκεψη Τύπου σήμερα (09/10), ο κ. Λιλλήκας είπε ότι εδώ και καιρό «είχαμε επισημάνει τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών που εμπεριέχουν οι διαρκώς αυξανόμενες λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία, ειδικότερα στον τομέα των χειρουργικών επεμβάσεων. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση ανέδειξε με τραγικό τρόπο τις ελλείψεις και τα κενά της δημόσιας Υγείας», είπε. 

Αντί όμως να δοθούν πρακτικές και άμεσες λύσεις, είπε, «βλέπουμε ότι οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία, ακόμα και για κρίσιμα περιστατικά, ξεπερνούν τον ένα χρόνο, (βλ. σημερινό δημοσίευμα της εφ. Φιλελεύθερος, σελ. 9).  Είναι απαράδεκτο, συνέχισε, σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, να κινδυνεύουν ασθενείς και να υπάρχουν τόσο μεγάλες λίστες αναμονής. Είναι απαράδεκτο ότι δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα προληπτικά τους προηγούμενους μήνες και είναι εγκληματικό ότι  ούτε και σήμερα λαμβάνονται  μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στην Υγεία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Καλούμε ξανά την κυβέρνηση να λάβει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μην κινδυνεύσουν άλλες ανθρώπινες ζωές,» είπε ο κ. Λιλλήκας, προσθέτοντας ότι προς τούτο προτείνουμε την τάχιστη εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων που εδράζονται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: 

Πρώτον, είπε, προτείνει την διάσωση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από την επαπειλούμενη κατάρρευση τους και άμεση εφαρμογή στρατηγικών για μείωση των λιστών αναμονής στα δημόσια νοσηλευτήρια με  αξιοποίηση των υποδομών του καταρρέοντος ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και ταυτόχρονη αύξηση της αποτελεσματικότητας των μονάδων υγείας. Ανέφερε ότι επιβάλλεται η άμεση αγορά υπηρεσιών από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Δεύτερο, ο κ. Λιλλήκας προτείνει τη βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και μείωση του κόστους.  «Άμεση βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας  με την ευρεία εισαγωγή ηλεκτρονικής υγείας (ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ηλεκτρονικού φακέλου). Εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών διαχείρισης νοσημάτων, συνεχή έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω ερωτηματολογίων που θα συμπληρώνουν οι ασθενείς και υιοθέτηση στρατηγικών μείωσης της σπατάλης και της κατάχρησης. Επιβάλλεται η εφαρμογή δεικτών ποιότητας και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων αποζημίωσης των νοσοκομείων μας (μέθοδο DRGs – Diagnosis Related Groups)», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι είναι επείγουσα η ανάγκη να διασυνδεθεί  η Πρωτοβάθμια  και η Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα για βελτίωση της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης μέσω της εισαγωγής του σύγχρονου μοντέλου της  Οικολογικής Δημόσιας Υγείας.  

Τρίτο, ο κ. Λιλλήκας κάλεσε την κυβέρνηση να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, προσθέτοντας ότι η άμεση εφαρμογή ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων στην υγεία αποτελεί αναγκαιότητα. Επιβάλλεται, είπε, μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα να εισάξουμε και να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε σταδιακά το Γενικό Σύστημα Υγείας, διασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της ελεύθερης Κύπρου. 

«Καλούμε την Κυβέρνηση, να υλοποιήσει άμεσα τις τρεις αυτές συγκεκριμένες προτάσεις μας, οι οποίες τεκμηριώνονται επιστημονικά, έχουν εφαρμοστεί και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στην Υγεία και δεν επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά. Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις αυτές θα επιφέρουν μεγάλο και γρήγορο όφελος για τους Κύπριους πολίτες, επιλύοντας το μεγάλο πρόβλημα με τις λίστες αναμονής, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ