Στα 100 εκ. περίπου τα προβληματικά δάνεια

Από αυτά, όπως αναφέρθηκε στη Βουλή από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (εκπρόσωπος Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων) περίπου 51 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ληξιπρόθεσμα δάνεια σε επισφαλείς χρεώστες και δεν αναμένεται να εισπραχθούν, ενώ για δάνεια 48 εκατομμυρίων ευρώ υπάρχουν καθυστερημένες δόσεις.

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν με αφορμή την προώθηση στην Ολομέλεια της Βουλής του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2013, για τον οποίο ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία σήμερα το απόγευμα ο σχετικός νόμος, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες 340.810 ευρώ και έσοδα 5.518.601 ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων (4.421.897 € και 1.094.920 €, αντιστοίχως), με πλεόνασμα 5.518.601 ευρώ.

Υπέρ της ψήφισης του νόμου τάχθηκαν 27 Βουλευτές από τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ και το Κίνημα Οικολόγων – Περιβαλλοντιστών, ενώ 14 Βουλευτές του ΔΗΣΥ καταψήφισαν το κυβερνητικό νομοσχέδιο. Δεν υπήρξαν αποχές.

Από το Γενικό Λογιστήριο αναφέρθηκε στη Βουλή ότι έχει διαπιστωθεί πως τα δάνεια είναι πολύ δύσκολα εισπράξιμα και πολλοί από τους χρεώστες δεν καταβάλλουν και δεν αναγνωρίζουν καν την οφειλή τους, θεωρώντας τα χρήματα που έλαβαν ως χορηγία από το κράτος και όχι ως δάνειο από το οποίο απορρέουν υποχρεώσεις.

Για την είσπραξη των οφειλομένων, το Συμβούλιο έχει στραφεί με νομικά μέτρα εναντίον αριθμού οφειλετών και αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν ορισμένοι εκ των χρεωστών να καταβάλουν μέρος των οφειλών τους, ωστόσο το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και σε καμμίαν περίπτωση δεν έχει επιλυθεί.

Προς ενίσχυση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών, το Συμβούλιο δήλωσε στη Βουλή ότι μελετά μηχανισμούς είσπραξης σε συνεργασία με ιδιωτικούς οργανισμούς και με τη μέθοδο της μερικής ανάθεσης, αλλά οι συζητήσεις επί του θέματος αυτού δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

Οι κυριότερες δαπάνες του Ταμείου αφορούν λειτουργικά έξοδα (181.800 €), έξοδα διαχείρισης (52.000 €) και τόκους πληρωτέους (40.000 €).

Συμφώνως των στοιχείων που κατατέθηκαν στη Βουλή, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων, στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και συνοχή στην Κύπρο και με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, παραχωρούσε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του πολιτισμού και των οδικών μεταφορών. 

Επίσης, παραχωρούσε δάνεια σε φοιτητές για σκοπούς πραγματοποίησης σπουδών, καθώς και για την αυτοεργοδότηση αποφοίτων πανεπιστημίων και ανώτερων σχολών και την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων, ενώ δανειοδοτούσε και Δήμους, Σχολικές Εφορίες και Συμβούλια Αποχετεύσεων.

Η Βουλή ενημερώθηκε, επίσης, ότι ο ρόλος του Ταμείου Δημόσιων Δανείων, καθώς και η ανάγκη αναθεώρησης αυτού απασχόλησαν επανειλημμένως το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων, ειδικότερα σε σχέση με τις αδυναμίες που παρατηρούνταν στη λειτουργία διάφορων σχεδίων δανειοδότησης και την κατάσταση των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των δανείων που παραχωρήθηκαν.

Για το θέμα αυτό, το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων έλαβε την απόφαση για σταδιακό τερματισμό της λειτουργίας των υφιστάμενων σχεδίων δανειοδότησης, απόφαση η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του 64.083, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006, για τερματισμό της χρησιμοποίησης του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για την έκδοση νέων δανείων με την έναρξη του έτους 2007.

Το Γραφείο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, για να διαχειρισθεί και να εισπράξει τα εκκρεμούντα υφιστάμενα δάνεια, καθώς και για την έκδοση ήδη εγκριθέντων φοιτητικών δανείων, εντατικοποιώντας και επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων για δόσεις που οφείλονται και των προβληματικών δανείων.

Στους τελευταίους δώδεκα μήνες έχει γίνει προσπάθεια για αναθεώρηση των δανείων και έχει προσδιορισθεί η κατάσταση του κάθε δανείου χωριστά.

Πηγή: ΚΥΠΕ