Προβληματισμός για το έλλειμμα


 

Τα αποτελέσματα του ενναμήνου δείχνουν ότι το κρατικό έλλειμμα είναι μεγαλύτερο από πέρσι.  Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών, το έλλειμμα για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 αυξήθηκε στα €582,3 εκ. ή 3,27% του ΑΕΠ από έλλειμμα €565,6 εκ. ή 3,08%, πέρσι. 

Δαπάνες και έσοδα παρουσιάζουν μικρή μείωση, σε αντίθεση με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης ότι οι περικοπές θα ήταν μεγαλύτερες και ότι θα υπήρχε αύξηση μέχρι 10% στα φετινά έσοδα. 

Πιο αναλυτικά τα στοιχεία 9μήνου σε σχέση με πέρσι είναι:

Δημόσια έσοδα: – 0,7% 

Φορολογικά έσοδα – 0,06% 

Άμεσοι Φόροι: -0,1% 

Έσοδα από φόρο κατανάλωσης: – €31,8 εκ. Έσοδα από συνεισφορές στα ΤΚΑ – €32,8 εκ. 

Μη φορολογικά έσοδα: – €28,7 εκ. 

Έμμεσοι Φόροι: + €32 εκ. 

Έσοδα ΦΠΑ: + €10 εκ. 

Δαπάνες: – 0,6% 

Μισθοί και τα ημερομίσθια:  – 1,2% 

Πρωτογενές έλλειμμα, δηλαδή το έλλειμμα χωρίς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, μειώθηκε στα €56,6 εκ. από €129,2 εκ..