Ο Standard&Poor’s υποβάθμισε το αξιόχρεο της Κύπρου

 

Ο οίκος διατήρησε τη νέα αξιολόγηση υπό καθεστώς παρακολούθησης, με αρνητικές προοπτικές για ενδεχόμενη περαιτέρω υποβάθμιση «σε περίπτωση που κλιμακωθούν οι εξωτερικές και δημοσιονομικές πιέσεις χρηματοδότησης  για την Κύπρο».

Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «Β» για τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον S&P, η υποβάθμιση αντανακλά την άποψη του Οίκου ότι η πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου έχει επιδεινωθεί από την τελευταία υποβάθμιση στις 2 Αυγούστου του 2012, καθώς «η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη διαπραγματευτεί ένα πακέτο στήριξης, ενώ οι εξωτερικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί».

Ο διεθνής οίκος πιστεύει ότι η προεκλογική περίοδος, ενόψει των προεδρικών εκλογών το Φεβρουάριο του 2013, “συνέβαλαν στην πολιτική αδράνεια».

«Κατά τη γνώμη μας, η πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την τελευταία υποβάθμιση μας στις 2 Αυγούστου 2012, καθώς οι εγχώριοι πολιτικοί περιορισμοί έχουν εμποδίσει την έγκαιρη συμφωνία με την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ  (“τρόικα”) για ένα πακέτο οικονομικής στήριξης», σημειώνει ο Οίκος.

«Επιπλέον, κατά τη γνώμη μας, η αυξημένη εξάρτηση της Κυβέρνησης  στις εκδόσεις κρατικών έντοκων γραμματίων αυξάνει τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης της», αναφέρει ο S&P, ο οποίος θεωρεί επίσης ότι «η επιδείνωση εγχώριου χαρτοφυλακίου δανείων του τραπεζικού τομέα έχει αυξήσει τις αβεβαιότητες που υπάρχουν για το τελικό κόστος της κυπριακής τραπεζικής κρίσης και τις επιπτώσεις αυτού στο δημόσιο χρέος».

“Λόγω των σημαντικών περιορισμών στη δημοσιονομική ευελιξία της Κύπρου, βλέπουμε ως δύσκολο να εξυπηρετηθεί μια πιθανή αύξηση του χρέους της κυβέρνησης, το οποίο θα μπορούσε να φθάσει το 130% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2013, ποσοστό που αποτελεί το ανώτατο όριο χρέους το οποίο εκτιμούσε ο οίκος τον περασμένο Ιούλιο”, σημειώνει ο S&P.

Ο Οίκος εξακολουθεί να αναμένει ότι το συνολικό πακέτο στήριξης της κυπριακής οικονομίας θα ανέλθει πέρα των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του στις 17 Ιουλίου, για την περίοδο 2012 – 2015, σημειώνοντας, ωστόσο, τις σημαντικές αβεβαιότητες που περιβάλλουν τις εκτιμήσεις για τις πιθανές κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα.

“Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα μιας βαθύτερης διαγνωστικής άσκησης πιθανότατα θα αποκαλύψει περαιτέρω κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, ειδικά αν ο ορισμός για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού είναι ευθυγραμμισμένος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα”, προσθέτει.

Σύμφωνα με τον S&P, είναι “πιθανό να προκύψουν” επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες που σχετίζονται με απώλειες από τα ελληνικά δανειακά χαρτοφυλάκια των Τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής, ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

“Κατά τη γνώμη μας, οι εμπορικές τράπεζες- ή η ίδια η Κυβέρνηση – θα μπορούσαν να αναγκαστούν σε αναδιάρθρωση του χρέους τους, ώστε να πληρούν τους όρους του επίσημου προγράμματος δανεισμού”, σημειώνει.

Ο διεθνής οίκος τονίζει πως παραμένει βασικό του σενάριο ότι η κυπριακή Κυβέρνηση θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τρόικα.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, η συμφωνία αυτή θα μπορούσε, κατά την άποψή μας, ενδεχομένως να περιλαμβάνει διμερή συμφωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

“Κατανοούμε επίσης ότι τα κεφάλαια που θα προέλθουν από την τρόικα θα πρέπει να είναι επαρκή για να καλύψουν τις εξωτερικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Κύπρου”, σημειώνει ο S&P.

Αναφέρει επίσης ότι λόγω του αυξανόμενου χρέους της Κύπρου και των αδύναμων οικονομικών δεικτών του πρώτου εξάμηνο του 2012, έχει υποβαθμίσει τις εκτιμήσεις για την ετήσια ανάπτυξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ γύρω στο -2% κατά μέσο όρο για τα έτη 2012 – 2014.

Σε αυτές τις προσδοκίες περιλαμβάνεται και η εξυγίανση, κυρίως στο σκέλος των δαπανών, σε ποσοστό περίπου 2% του ΑΕΠ ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, που ασκήσει περαιτέρω πίεση στην αύξηση της δημόσιων δαπανών, ενώ η περιορισμένη πιστωτική επέκταση θα επιβαρύνει την αδύναμη ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να συρρικνωθούν σημαντικά, καταλήγει ο Οίκος.

 

Πηγή ΚΥΠΕ