Στη Σύνοδο κορυφής ο Χριστόφιας

 

Της Συνόδου Κορυφής θα προηγηθεί η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Προέδρου Χριστόφια, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι, του Προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο, καθώς και των Προέδρων ή Γενικών Γραμματέων των κυριότερων ενώσεων εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί σε επισκόπηση της προόδου εφαρμογής του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η Σύνοδος Κορυφής για την κοινωνική πολιτική θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εξεύρεση τρόπων ώθησης της ανάπτυξης, των θέσεων εργασίας και της κοινωνικής ένταξης καθώς και την εξασφάλιση σημαντικού ρόλου για τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της βελτιωμένης διακυβέρνησης της ΕΕ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστόφιας, ως Πρόεδρος της χώρας που ασκεί την εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου, θα παρακαθίσει σε σύσκεψη με τον Πρόεδρο του ΕΣ και τον Πρόεδρο της Κομισιόν για συντονισμό ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα αρχίσει το απόγευμα .

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή δέσμευσή του για αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση των εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Θα αξιολογήσει, επίσης, την εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αναμένεται να κάνει έκκληση για ταχεία, αποφασιστική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα δράση για να διασφαλιστεί η πλήρης και ταχεία εφαρμογή του Συμφώνου.

Περαιτέρω, θα εξετάσει την ενδιάμεση έκθεση που ετοιμάστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι ο οποίος κλήθηκε τον Ιούνιο να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Eurogroup και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έναν συγκεκριμένο και χρονικά δεσμευτικό οδικό χάρτη για την υλοποίηση μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να ζητήσει πρόοδο σχετικά με τις προτάσεις που εμπεριέχονται και στην έκθεση για την ΟΝΕ και αφορούν τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για τις τράπεζες ως ζήτημα προτεραιότητας με στόχο την ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του έτους.

Η  ενδιάμεση έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση  βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδέες και προτάσεις που διατυπώθηκαν σε μια σειρά διμερών συνεδριάσεων το Σεπτέμβριο με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρό του.

Στόχος της έκθεσης είναι να τονιστούν τα σημεία σύγκλισης και να υπογραμμιστούν οι τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για την τελική έκθεση που προβλέπεται το Δεκέμβριο.

Στην ενδιάμεση έκθεση αναφέρεται ότι η έλλειψη κοινών εργαλείων για την εξυγίανση των τραπεζών παρεμπόδισε την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης, αυξάνοντας το κόστος στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα για τους φορολογούμενους, καθώς και τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική σταθερότητα.

Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητη η εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου χρηματοπιστωτικού πλαισίου για την επίτευξη της ουσιαστικής ΟΝΕ.

Το ενοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, αναφέρεται, πρέπει να περιλαμβάνει μια ενιαία εποπτική αρχή, ένα κοινό πλαίσιο εξυγίανσης που θα εφαρμόζεται από μια κοινή αρχή εξυγίανσης, και εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που θα βασίζονται σε κοινά πρότυπα.

Με το νέο σχέδιο νομοθετικής πράξης που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνεται η σύσταση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ) που θα υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα καλύπτει τη ζώνη ευρώ και θα είναι ανοικτός σε όλα τα κράτη μέλη.

«Η έγκριση του ΕΕΜ αποτελεί προτεραιότητα», αναφέρεται στην έκθεση.

Πηγή ΚΥΠΕ