Σύμβαση συνεργασίας υπέγραψαν Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – ΧΑΚ

 

Η σύμβαση υπογράφηκε σήμερα από την Πρόεδρο της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου και το Γενικό Διευθυντή του ΧΑΚ Νώντα Κλ. Μεταξά, σε τελετή στα γραφεία της Επιτροπής στη Λευκωσία.

Στα πλαίσια της σύμβασης, λειτουργοί του ΧΑΚ θα προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες προς την Επιτροπή, οι οποίες αφορούν κυρίως την εξέταση αιτήσεων αδειοδότησης Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ΚΕΠΕΥ, καθώς και την αναβάθμιση των ειδικών συστημάτων εποπτείας και αρχειοθέτησης δεδομένων των εποπτευόμενων οργανισμών.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιτροπής, αλλά και τις δυνατότητες παροχής του αναγκαίου προσωπικού από το ΧΑΚ, εντός καθορισμένης περιόδου που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τα δύο έτη.

Με τη συμφωνία αυτή θα καταστεί δυνατή η άμεση πρόσβαση της Επιτροπής σε ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα και αναμένεται να συμβάλει τόσο στην αποσυμφόρηση του φόρτου εργασίας της Επιτροπής, ο οποίος είναι αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό του ζωηρού ενδιαφέροντος που επιδεικνύεται για την εγγραφή νέων ΚΕΠΕΥ, όσο και στη γρηγορότερη εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης που έχουν συσσωρευτεί.

Όπως δήλωσε η κ. Καλογήρου, μέσα από αυτή τη συνεργασία, προσβλέπουν στην επίτευξη του κοινού στόχου μεταξύ της Επιτροπής και του ΧΑΚ, που δεν είναι άλλος από την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο, μέσω αποτελεσματικότερης εποπτείας, αλλά και ταχύτερης ανταπόκρισης στα αιτήματα των φορέων της αγοράς.

Αυτό, είπε, θα συνεισφέρει στη δραστηριοποίηση νέων, εύρωστων και άριστα οργανωμένων επιχειρήσεων στην κυπριακή κεφαλαιαγορά προς όφελος της κυπριακής οικονομίας γενικότερα, κατέληξε.

Πηγή ΚΥΠΕ