Συνεχίζει τις εργασίες του το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας

 


Διαβάστε ακόμα, σε συναγερμό χθες 10/10 η Πυροσβεστική εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών. Διαβάστε επίσης, για την μεταφορά του τρίτου υπόπτου για το πενταπλό στην Κύπρο.


 

To oποίο αφορά τους καταναλωτές με στόχο τον ορισμό ξεκάθαρων πολιτικών προτεραιοτήτων.

Αυτές οι προτεραιότητες αναμένεται ότι θα ενισχύουν την ασφάλεια και την πληροφόρηση των καταναλωτών, θα εξασφαλίζουν την έννομη προστασία τους και θα ευθυγραμμίζονται με την κοινωνική αλλαγή, καθιστώντας τις σχετικές με την καθημερινότητα των καταναλωτών, κυρίως, μέσω προσαρμογής των νομοθεσιών για τους καταναλωτές στη ψηφιακή εποχή.

Το Συμβούλιο, που συνέρχεται υπό την Προεδρία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλή Συλικιώτη, αναμένεται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, αμφότεροι τομείς με τεράστιες προοπτικές για οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Στο Συμβούλιο, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική, έχοντας υπόψη πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής αναφορικά με την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη, τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και των επιχειρήσεών του, καθώς και την προώθηση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων για ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ.

Στόχος της συζήτησης αυτών των θεμάτων είναι η αναθεώρηση της εμβληματικής πολιτικής για τη βιομηχανία στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Επίσης, το Συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο υλοποίησης των δώδεκα βασικών δράσεων που περιλαμβάνονται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά Ι, συζητώντας τους τρόπους για την επιτάχυνση της υιοθέτησής τους.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις προτάσεις της Πράξης για την Ενιαία Αγορά ΙΙ, την οποία η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Οκτωβρίου 2012.

Εξάλλου, στη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τρόπους βελτίωσης των μεθόδων εργασίας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, με στόχο να καταστεί πιο εύρυθμη και αποτελεσματική η λειτουργία του.

Πηγή ΚΥΠΕ