Τα αξιόγραφα στο τραπέζι των εποπτικών αρχών

 

Στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 στην Κεντρική Τράπεζα, θα συμμετέχουν ο Διοικητής της ΚΤ Πανίκος Δημητριάδης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου, η Έφορος Ασφαλίσεων Βικτώρια Νάταρ και ο Έφορος συνεργατικών ιδρυμάτων Κωνσταντίνος Λύρας.  

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, κατά τη συνάντηση θα γίνει ενημέρωση από την κάθε εποπτική Αρχή για τις τρέχουσες εξελίξεις και την κατάσταση στον τομέα εποπτείας της κάθε μιας από τις Αρχές και θα συζητηθούν “οι εξελίξεις στο θέμα αξιόγραφων κεφαλαίου και οι πιθανότητες λήψεις ρυθμιστικών δράσεων για την αποφυγή επανάλληψης τέτοιων φαινομένων”.

Η τελευταία συνάντηση των εποπτικών αρχών είχε πραγματοποιηθεί στις 26 του περασμένου Ιουνίου.  Οι εποπτικές αρχές συναντώνται τρεις φορές τον χρόνο και αυτή είναι η τρίτη συνάντηση που πραγματοποιούν εντός του 2012.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησε η Κεντρική Τράπεζα για το θέμα των αξιογράφων, οι τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες και πρακτικές προώθησης της διάθεσης των αξιόγραφων κεφαλαίου, οι οποίες συνίστανται στην παροχή της επενδυτικής συμβουλής, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων Νόμου και της Οδηγίας που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα για την «Επαγγελματική Συμπεριφορά των τραπεζών κατά την Παροχή Επενδυτικών ή Παρεπόμενων Υπηρεσιών και κατά την Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων».  

Για τη Λαϊκή, αφορούν τα αξιόγραφα που έκδωσε κατά τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 και για την Τράπεζα Κύπρου το 2009 και 2011, συνολικής αξίας 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Οι δύο τράπεζες θα πρέπει να δώσουν στην ΚΤ τις θέσεις τους σε σχέση με το πόρισμα της εποπτικής αρχής για την έκδοση και διάθεση αξιογράφων.

Πηγή ΚΥΠΕ