Ταξιδέψαμε περισσότερο τον Σεπτέμβριο


 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Σεπτέμβριο του 2012 ανήλθαν στις 118.702 σε σύγκριση με 114.911 το Σεπτέμβριο του 2011.

Το Σεπτέμβριο του 2012 σημειώθηκε αύξηση 15,6% στις επιστροφές – αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 36.109 το Σεπτέμβριο 2011 σε 41.731 τον Σεπτέμβριο του 2012) και 4,9% αύξηση στις επιστροφές – αφίξεις κατοίκων Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο ( από 28.317 σε 29.700 φέτος).