Τελεσίγραφο Συνδέσμου κατόχων αξιογράφων

 

Σε διαφορετική περίπτωση ο Σύνδεσμος προειδοποιεί με ιδιωτικές ποινικές διώξεις κατά παντός υπευθύνου,  την αποστολή του πορίσματος της Κεντρικής Τράπεζας στα αρμόδια σώματα της ΕΕ, με τερματισμό της συνεργασίας των μελών με τις τράπεζες, απόσυρση καταθέσεων και με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ο Σύνδεσμος διατυπώνει τις θέσεις αυτές ε επιστολή του ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου, με αποδέκτες τον Υπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, την Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τους Προέδρους και τα μέλη των ΣΔ των Τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής και με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τις Επιτροπές Θεσμών και Οικονομικών της Βουλής και τον Γενικό Εισαγγελέα.

Στην επιστολή του, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι επιμένει στην πρότασή του για παραχώρηση δανείων στους κατόχους αξιογράφων στο  100% της ονομαστικής αξίας των αξιογράφων και ταυτόχρονη κατάθεση του προϊόντος των δανείων σε  5ετείς καταθέσεις με το τρέχον επιτόκιο και  με δικαίωμα απόσυρσης του 20% του κεφαλαίου κάθε χρόνο επιπλέον τους τόκους, λέγοντας ότι η πρόταση αυτή αποτελεί “κόκκινη γραμμή”.

Κατά τον Σύνδεσμο, “είναι απαράδεκτο και άξιο απορίας πώς οι εμπλεκόμενοι φορείς – Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όποιοι άλλοι αρμόδιοι –  διαπραγματεύονται τα χρήματα και την περιουσία των μελών μας,  χωρίς πρώτα να διαπραγματευτούν με τον Σύνδεσμό μας”. Για τον λόγο αυτό, καλεί “αμέσως την αρμόδια αρχή για τη διαπραγμάτευση – το Υπουργείο Οικονομικών ή την Κεντρική Τράπεζα να συζητήσουν μαζί μας την πρόταση λύσης προτού την διαπραγματευτούν με την Τρόικα”.

Όπως αναφέρεται, “μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την έκδοση του πορίσματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, -βάσει της οποίας έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι τράπεζες παράνομα και παράτυπα έχουν διαθέσει τα αξιόγραφα στους καταθέτες τους και στο ευρύτερο κοινό της Κύπρου-, τα αξιόγραφα θεωρούνται άκυρα και παράνομα και καλούμε τις τράπεζες να επιστρέψουν στους καταθέτες/μέλη μας τα χρήματα, που δολίως έχουν οικειοποιηθεί”.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο αν δεν δοθούν οι προτάσεις για επίλυση του προβλήματος, ο Σύνδεσμος θα καλέσει “τα μέλη μας να προχωρήσουν αμέσως σε ιδιωτικές ποινικές κατά παντός υπευθύνου: Εποπτικές Αρχές, προέδρων και  μελών  των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο τραπεζών, των προσώπων που αναφέρονται στο πόρισμα της Κεντρικής Τράπεζας ως υπεύθυνα για τα αξιόγραφα, των διευθυντών και των υπαλλήλων των τραπεζών που ενέχονται στο σκάνδαλο και όποιων άλλων  άμεσα ή έμμεσα συμμετείχαν ή βοήθησαν στην καταδολίευση και παραπλάνηση των καταθετών/μελών μας”.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης η αποστολή του πορίσματος στα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Τρόικα, έκκληση  στα μέλη του Συνδέσμου να σταματήσουν να συνεργάζονται με τις δύο τράπεζες, να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους τις οποίες να παραδώσουν στις τράπεζες για ακύρωση και να σταματήσουν τη πληρωμή των καρτών, να αποσύρουν αμέσως από τις δύο τράπεζες τις καταθέσεις που έχουν σε πρώτη ζήτηση και να δώσουν προειδοποίηση για ανάληψη των ποσών που βρίσκονται κατατεθειμένα στους σχετικούς λογαριασμούς και να δώσουν εντολή στις τράπεζες, στη λήξη των γραμματίων τους, να μην τα ανανεώσουν καθώς και όλες τους τις καταθέσεις να τις μεταφέρουν σε άλλες Τράπεζες.

Επίσης θα κληθούν τα μέλη του Συνδέσμου “σε δυναμικές κινητοποιήσεις και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να δικαιωθούμε”, αναφέρεται στην επιστολή.

Σημειώνεται τέλος ότι όλα τα πιο πάνω μέτρα είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της γενικής συνέλευσης των μελών μας που θα κληθεί αμέσως μετά τις 05/11/2012.

Πηγή ΚΥΠΕ