Εurostat: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού στη Κύπρο

 Σύμφωνα με τα κοινοτικά στοιχεία, ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός κυμάνθηκε στην Κύπρο το Σεπτέμβριο στο 3,6% από 4,5% που ήταν τον Αύγουστο.

Στην ευρωζώνη ο μέσος πληθωρισμός παρέμεινε στα επίπεδα του Αυγούστου, δηλαδή στο 2,6%, όπως και στην ΕΕ στο 2,7%.Στην Ελλάδα το ποσοστό πληθωρισμού κυμάνθηκε στο 0,3% από 1,2% τον Αύγουστο και ήταν το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη και στο σύνολο της ΕΕ.

Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην ΕΕ ήταν η Ελλάδα (0,3%) και η Σουηδία (1,0%), ενώ τις χειρότερες επιδόσεις κατέγραψαν η Ουγγαρία (6,4%) και η Ρουμανία (5,4%).

Στο σύνολο της ΕΕ οι μεταβολές στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που σημειώθηκαν σε ετήσια βάση (Σεπτέμβριος 2012/Σεπτέμβριος 2011) ήταν οι εξής: ενέργεια +8,9%, τσιγάρα, οινοπνευματώδη +4,4%, μεταφορές +4,4%, κατοικία +4,3%, εστιατόρια-ξενοδοχεία +1,9%, εκπαίδευση +0,8%, υγεία +2,2%, οικιακός εξοπλισμός +1,4%, είδη ένδυσης +2,0%, τρόφιμα +2,8%, τηλεπικοινωνίες -2,7%.

Το ποσοστό πληθωρισμού που καταγράφηκε σε κάθε κράτος μέλος της ευρωζώνης το Μάιο ήταν το εξής: Ελλάδα 0,3%, Γερμανία 2,1%, Γαλλία 2,2%, Ιρλανδία 2,4%, Ολλανδία 2,5%, Βέλγιο 2,6%, Αυστρία 2,8%, Μάλτα 2,9%, Λουξεμβούργο 3,2%, Ιταλία 3,4%, Ισπανία 3,5%, Κύπρος 3,6%, Σλοβενία 3,7%, Σλοβακία 3,8%, Εσθονία 4,1%.

Ιρλανδία 1,9%, Ισπανία 1,9%, Γερμανία 2,2%, Γαλλία 2,3%, Αυστρία 2,3%, Σλοβενία 2,4%, Ολλανδία 2,5%, Βέλγιο 2,6%, Πορτογαλία 2,7%, Λουξεμβούργο 2,7%, Φινλανδία 3,1%, Σλοβακία 3,4%, Ιταλία 3,5%, Κύπρος 3,7%, Μάλτα 3,7%, Εσθονία 4,1%.

Πηγή ΚΥΠΕ