Υπ. Εμπορίου: Επείγουσα δράση για ανάπτυξη στην Ευρώπη

 

Ο κ. Συλικιώτης αναφέρθηκε σε τρία εκ. θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί στη βιομηχανία, λόγω της οικονομικής κρίσης, σημειώνοντας ότι μολονότι η βιομηχανική παραγωγή έχει ανακάμψει από το 2009, παραμένει περίπου 10% κάτω από τα επίπεδα προ της κρίσης.

Μιλώντας για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, για θέματα Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, του οποίου θα προεδρεύσει, ο κ. Συλικιώτης είπε ότι τις εργασίες θα απασχολήσουν θέματα που έχουν άμεση σχέση με την ανάκαμψη, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς.

Συγκεκριμένα, είπε, θα υιοθετηθούν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές, που είναι συμφωνημένο ήδη και είναι μια συστηματική προσέγγιση όσον αφορά την ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε όλες τις σχετικές πολιτικές. Σύμφωνα με το προσχέδιο που ετοίμασε η Κυπριακή Προεδρία, είπε, το Συμβούλιο συμφωνεί με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικροτεί τις δράσεις που προτείνονται για την προστασία των καταναλωτών.

Ως δεύτερο θέμα, ο κ. Συλικιώτης ανέφερε την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ανταλλαγή απόψεων επί της Ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, το οποίο χαρακτήρισε κύριο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τρεις Ανακοινώσεις, συνέχισε, που αφορούν την επικαιροποίηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας για τη βιομηχανική πολιτική, τον κατασκευαστικό τομέα και μια Ανακοίνωση και τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Στη βάση των Ανακοινώσεων αυτών, η Κυπριακή Προεδρία, συνέχισε, ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα τεθεί σε συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων.

Ως τρίτο θέμα, ο Υπουργός Εμπορίου ανέφερε την έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες.

Το σχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου αποτελεί την απάντηση του Συμβουλίου σε δύο Ανακοινώνεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, σημείωσε. «Η πρώτη περιγράφει μια ενιαία στρατηγική για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του δυναμικού της ΕΕ σε ανταγωνιστικές αγορές. Η Επιτροπή προτείνει μια σφαιρική και μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει όλες τους σχετικούς κοινοτικούς μηχανισμούς και τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη».

Η δεύτερη, συνέχισε, εισάγει τη σύμπραξη καινοτομίας. «Κοινός στόχος της σύμπραξης είναι να πραγματοποιήσει η Ευρώπη, έως το 2020, ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση της εξάρτησής της από την εισαγωγή πρώτων υλών». Η ΕΕ είναι αρκετά εξαρτημένη από την εισαγωγή πρώτων υλών, σημείωσε.

Αυτό, είπε, θα επιτευχθεί με την επιτάχυνση της καινοτομίας, η οποία θα εξασφαλίσει τον ασφαλή και βιώσιμο εφοδιασμό με πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς πρώτες ύλες ή την αποφυγή της κατασπατάλησης βασικών πρώτων υλών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η έρευνα θα βοηθήσει και στη μείωση από την εξάρτηση εισαγωγών πρώτων υλών, αλλά και να διαμορφώσουμε νέες πρώτες ύλες, πρόσθεσε.

Ο κ. Συλικιώτης αναφέρθηκε και στην εσωτερική αγορά, ως τέταρτο θέμα του Συμβουλίου που περιλαμβάνει γενική ενημέρωση για την πορεία των φακέλων που αφορούν στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Οι Υπουργοί, είπε, θα αξιολογήσουν την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης για την Ενιαία Αγορά Ι και τα προβλήματα που υπάρχουν στην υιοθέτηση όλων των νομοθετικών προτάσεων που περιέχει. Η περαιτέρω προώθηση και ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Η ενιαία αγορά, είπε, θα βοηθήσει να ενισχυθεί η οικονομία και η ανταγωνιστικότητα και θα προστατευθούν παράλληλα οι καταναλωτές. Ωστόσο, συνέχισε, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που εκ των πραγμάτων δεν επιτρέπουν το «κλείσιμο» ορισμένων νομοθετικών προτάσεων επί Κυπριακής Προεδρίας. Υπάρχουν, είπε, επτά άξονες – τομείς που αφορούν καταναλωτικές οδηγίες, λογιστικές, συμβάσεις, έργα. Επιπλέον, 4 κύριες νομοθετικές δράσεις, αυτές για τα Διευρωπαϊκά δίκτυα για τις υποδομές στην Ενέργεια, τις Μεταφορές και τις Τηλεπικοινωνίες, που εντάσσονται και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Υπάρχουν φάκελοι που θα κλείσουν μέχρι τον Δεκέμβριο, είπε, αλλά και φάκελοι που ξεκινάν τώρα οι διαβουλεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Η Κυπριακή Προεδρία, συνέχισε, ζήτησε όπως οι Υπουργοί στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ενημερωθούν για την Πράξη ΙΙ της Ενιαίας Αγοράς, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα και ο Επίτροπος για εσωτερική αγορά και υπηρεσίες, Μισιέλ Μπαρνιέ θα ενημερώσει το Συμβούλιο γι’ αυτή τη Ανακοίνωση.

Στην απογευματινή σύνοδο, θα ενημερώσει ακόμη – ανέφερε – τους ομόλογους του για το 12ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού, το οποίο διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 25 και 26 του Οκτώβρη. «Το Φόρουμ θα απασχολήσουν θέματα που προέρχονται από την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη, νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», το οποίο εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου 2010».

Η διατήρηση του ηγετικού ρόλου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη είναι ένας δύσκολος και φιλόδοξος στόχος, για την ΕΕ, σημείωσε, λέγοντας ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει την εικόνα της, να αναδείξει την ποικιλομορφία και τα κοινά σημεία των διαφόρων τουριστικών προορισμών της, ενώ παράλληλα να βρει έξυπνες και ευέλικτες λύσεις για διευκόλυνση των μετακινήσεων από τρίτες αγορές, που αφορά και τα θέματα απλοποίησης της θεώρησης – βίζας.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, κατέληξε ο Υπουργός Εμπορίου, θα συζητήσουν τις εισηγήσεις της Προεδρίας για τις αλλαγές που θα πρέπει να εισάξουν στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να καταστεί πιο εύρυθμη, και αποδοτική η λειτουργία του.

Πηγή: ΚΥΠΕ