Υπ. Εργασίας: “Κρίσιμης σημασίας η δια βίου καθοδήγηση”

 

Σε χαιρετισμό της στο Συνέδριο Προεδρίας για τη Δια βίου Καθοδήγηση που πραγματοποιείται στη Λάρνακα, η κ. Χαραλάμπους αναφέρθηκε στα οφέλη της επαγγελματικής καθοδήγησης  Ανακοίνωσε επίσης τη λειτουργία αργότερα φέτος του Εθνικού Δια Βίου Καθοδήγησης Φόρουμ.

Οι συζητήσεις που διεξάγονται μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, είπε.

Παρέχει εκπαιδευτικά οφέλη στους πολίτες όταν τους παρέχονται σωστές και σχετικές πληροφορίες όσον αφορά στις εκπαιδευτικές τους επιλογές, παρέχει εργασιακά οφέλη όταν διασυνδέεται με τη ζήτηση και την προσφορά της αγοράς εργασίας και παρέχει οφέλη  σε ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι αυτό το συνέδριο «είναι πολύ σημαντικό γιατί σηματοδοτεί την προώθηση του νέου προγράμματος εργασίας για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δια Βίου Καθοδήγησης».

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του το δίκτυο «έχει αποδείξει ότι η συλλογική δράση των κρατών μελών προς όφελος των κρατών μελών μπορεί να αποφέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα», ανέφερε.

Η Υπουργός πρόσθεσε ότι «η δια βίου καθοδήγηση είναι κρίσιμη λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για προσόντα και δεξιότητες που χρειάζονται για την εξεύρεση εργασίας».

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της διάδοσης πληροφοριών για διάφορες νέες μεθόδους και πλαίσια καθοδήγησης, τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Έδωσε το παράδειγμα της Κύπρου, η οποία από τη μια είναι ένα από τα τρία κράτη μέλη της ΕΕ με το ψηλότερο ποσοστό φοιτητών πανεπιστημίου ενώ από την άλλη καταγράφει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στους νέους αποφοίτους.

Το Σεπτέμβριο του 2012, η νεανική ανεργία στις ηλικίες 15 με 24 έφτασε το ανησυχητικό ποσοστό του 22,4%, είπε.

Αυτό το παράδοξο πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, τόνισε.

Η Κύπρια Υπουργός παρέθεσε τις πολιτικές της Κυβέρνησης όσον αφορά στην παροχή σωστής πληροφόρησης στο κοινό με στόχο να μπορούν να διαχειριστούν τις ζωές και τα επαγγέλματά τους.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Εργασίας, σημείωσε, προσφέρουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξατομικευμένη προσέγγιση στους πολίτες. Επίσης, πρόσθεσε, από το 2003 λειτουργεί στο Τμήμα Εργασίας Κέντρο Euroguidance, το οποίο προσφέρει πληροφορίες για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργοδότησης στην Ευρώπη, καθώς και ανάλυση των τρεχόντων αναγκών της αγοράς εργασίας.

Αναφερόμενη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δια Βίου Καθοδήγησης είπε ότι ενέργησε ως καταλύτης στη περίπτωση της Κύπρου αφού το 2009 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση σύστασης του Εθνικού Δια Βίου Καθοδήγησης Φόρουμ, το οποίο και αναμένεται να λειτουργήσει αργότερα φέτος.

Πηγή ΚΥΠΕ