ΥΠΕΣ: “Ταυτότητα” της Κύπρου αρχιτεκτονική και πολιτιστικό τοπίο

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η Υπουργός ανέφερε ότι οι Ημέρες αυτές ενώνουν για ακόμη μια χρονιά όλους τους Ευρωπαίους, σε μια κοινή εκδήλωση γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Στόχος της εκδήλωσης, είπε η κ. Μαύρου, είναι να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην πολιτιστική τους κληρονομιά αλλά και να τους βοηθήσει να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα των λαών της Ευρώπης.

Η γνώση αυτή, είπε η Υπουργός, συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση, τον σεβασμό και την ανοχή μεταξύ των ανθρώπων, στοιχεία που, όπως είπε, είναι απαραίτητα για την αρμονική συνύπαρξή τους μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και τη δημιουργία της έννοιας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας που προωθείται τα τελευταία χρόνια από την ΕΕ.

Η κ. Μαύρου είπε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά βρίσκεται υπό συνεχή κίνδυνο αλλά και μπροστά από νέες προκλήσεις λόγω των αναπτυξιακών πιέσεων, της παγκοσμιοποίησης και της μετάλλαξης της κοινωνίας αλλά και της οικονομικής κρίσης.

Συμπλήρωσε ότι η προστασία αλλά και η μελλοντική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο είναι απαραίτητες όχι μόνο για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης, αλλά και για την ορθολογική και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.

Είπε ακόμη ότι η κυπριακή πολιτεία διασφαλίζει την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μέσω της νομοθεσίας και στηρίζει και προάγει τη συντήρηση και αποκατάστασή της με γενναιόδωρες επιχορηγήσεις προς τους ιδιοκτήτες μέσω κρατικών σχεδίων και προγραμμάτων αλλά και αξιοποιώντας τα Διαρθρωτικά και άλλα Ταμεία της ΕΕ.

Στον χαιρετισμό της η κ. Μαύρου είπε επίσης ότι η οικονομική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστο τον τομέα της προστασίας της κληρονομιάς, εξέφρασε όμως την εκτίμηση ότι οι όποιες οικονομικές δυσχέρειες μόνο κάποια επιβράδυνση θα προκαλέσουν και δεν θα σταματήσουν την πετυχημένη πορεία που η δραστηριότητα αυτή έχει.

Στην εκδήλωση ήταν επίσης παρούσα η Επίτροπος της ΕΕ για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία Ανδρούλλα Βασιλείου, η Διευθύντρια Δημοκρατικής Διακυβέρνησης, Πολιτισμού και Πολυποικιλότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης Claudia Luciani, καθώς και συντονιστές των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς από τις πλείστες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το συντονισμό των εκδηλώσεων ανέλαβε, όπως και κάθε χρόνο, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ενώ τη διοργάνωση των επιμέρους δραστηριοτήτων ανέλαβαν οι διάφορες Τοπικές Αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ