Χρηματοδοτική βοήθεια 27,2 εκ.ευρώ της τ/κ κοινότητας από την ΕΕ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, το κονδύλι των 27,2 εκατ. ευρώ εστιάζεται στην προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης της Νήσου, με γενικότερο στόχο τη συμβολή στην προετοιμασία για την επανένωσή της.


Διαβάστε επίσης τα δύο εκατομμύρια έχουν φτάσει οι φτωχοί στην Ελλάδα. Διαβάστε ακόμα γέμισαν την αγορά της Κύπρου με πλαστά ευρώ.


«Η χρηματοδότηση αποβλέπει στη στήριξη ευρέος φάσματος τομέων, που περιλαμβάνει την εξάλειψη ζωονόσων, την προστασία του περιβάλλοντος, την οδική ασφάλεια, την πολιτιστική κληρονομιά και την κοινωνία των πολιτών. Μεταξύ των βασικών δικαιούχων του προγράμματος συγκαταλέγονται σπουδαστές, διδακτικό προσωπικό και ΜΚΟ», αναφέρεται.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας Στέφαν Φούλε, δήλωσε: «Η χρηματοδότηση αυτή καταδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την οικονομική ολοκλήρωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Με τον διάλογο και τα αμοιβαία οφέλη για τις δύο κοινότητες, συνεχίζουμε τη στήριξη με στόχο τη μελλοντική επανένωση της Νήσου».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει μέχρι στιγμής πάνω από 320 εκατ. ευρώ υπό μορφή προγράμματος βοηθείας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Νωρίτερα εφέτος είχε ήδη εγκριθεί ειδική πίστωση ύψους 800.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση προγράμματος υποτροφιών της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.

Η ΕΕ χρηματοδότησε τη διάνοιξη των δύο τελευταίων σημείων διέλευσης στην Πράσινη Γραμμή στη θέση Λιμνίτη/Yeşilırmak (τον Οκτώβριο 2010) και την οδό Λήδρας/Lokmacı (τον Φεβρουάριο 2009).  Καθοριστική ήταν η συμμετοχή της ΕΕ, ύψους 11,5 εκατ. ευρώ, στην άρση ναρκοπεδίου στην ουδέτερη ζώνη, με εξαίρεση τέσσερα ναρκοπέδια.  Η ΕΕ είναι επίσης ο μοναδικός μεγαλύτερος δωρητής στις δραστηριότητες της Επιτροπής Αγνοουμένων (CMP), με συνολική συμμετοχή 7,5 εκατ. ευρώ.  Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί την κατασκευή μιας νέας δικοινοτικής μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων (WWTP) για ολόκληρη τη Λευκωσία που βρίσκεται στη Μια Μηλιά/Haspolat και η οποία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Το πρόγραμμα βοηθείας διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των υποδομών καθώς και στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τη βελτίωση των προτύπων σε πολλές περιοχές σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ, προκειμένου να στηριχθεί η ομαλή εφαρμογή μιας συνολικής διευθέτησης όταν αυτή συμφωνηθεί μεταξύ των Κυπρίων.

Στον τομέα της ενέργειας, η πειραματική μονάδα ηλιακής ενέργειας πέρασε στη φάση λειτουργίας. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο τέτοιας εμβέλειας σε ολόκληρη τη νήσο.

Επίσης στον τομέα των υποδομών, η αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων σε διάφορες πόλεις ολοκληρώθηκε και αυτή επιτυχώς το 2011, και είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της υδροδότησης.  Ο σταθμός επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη Μόρφου πέρασε στη φάση λειτουργίας. Χάρη στην ΕΕ κατέστη δυνατή για πρώτη φορά στην πόλη η συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων.

Στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομίας, καθοριστικός ήταν ο ρόλος της ΕΕ στην αναστήλωση του Αγ. Νικολάου (Bedestan) στο βόρειο τμήμα του περιτειχισμένου μέρους της Λευκωσίας.

Ο παλαιός χώρος εναπόθεσης αποβλήτων κοντά στο χωριό Δίκωμο (Dikmen), ένα από τα σημαντικότερα «θερμά σημεία» από περιβαλλοντικής άποψης, καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε.

Ολοκληρώθηκε η αναστήλωση της παλαιάς παραδοσιακής αγοράς (Bandabuliya) εντός του περιτειχισμένου μέρους της Λευκωσίας, κοντά στο πολιτιστικό κέντρο του Bedestan. Το πρόγραμμα υποτροφιών έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 500 τουρκοκύπριους σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό να συμμετάσχουν σε προγράμματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών για διάστημα μέχρις ενός ακαδημαϊκού έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ