Σχεδόν 4.000 Ε/κ προσέφυγαν στην «επιτροπή αποζημιώσεων»

 

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, για 276 υποθέσεις υπήρξε φιλικός διακανονισμός, ενώ επτά ακολούθησαν τη δικαστική οδό. Τον Οκτώβριο κατατέθηκαν 147 αιτήσεις. Η «επιτροπή» έχει καταβάλει μέχρι σήμερα ως αποζημίωση 83.276.225 στερλίνες.

Σε μια προσφυγή αποφασίστηκε η επιστροφή της περιουσίας, σε δύο ανταλλαγή και αποζημίωση, και σε πέντε προσφυγές επιστροφή και αποζημίωση. Επίσης, για μια υπόθεση η «επιτροπή» αποφάσισε επιστροφή μετά τη λύση του Κυπριακού και για μια άλλη μερική επιστροφή.

Πηγή ΚΥΠΕ