Αύξηση τουρισμού το 2013


 Διαβάστε επίσης:Τριπλάσιες οι αιτήσεις πτυχιούχων ανέργων για τις εκλογές.  Διαβάστε ακόμα: Έκλεψε τον αδελφό του και προσπάθησε να πουλήσει τα κλοπιμαία.


Ο κ. Μιντής μιλούσε στο συνέδριο με θέμα «Τουρισμός και ανταγωνιστικότητα: Επίτευξη αποτελεσμάτων που ευνοούν την οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους ευρωπαίους πολίτες», που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή(ΕΟΚΕ) στο Μέγαρο της ΣΕΚ, στη Λευκωσία στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Στην ομιλία του στο συνέδριο,  ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΤΟΥ ΚΟΤ, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «για την Κύπρο ο τουρισμός αποτελεί τομέα στήριξης της οικονομίας και τροφοδοτεί διαχρονικά την ανάπτυξη και ευημερία».

«Την περσινή χρονιά», πρόσθεσε, « τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν στο 10% του ΑΕΠ, ενώ οι αφίξεις περιηγητών σημείωσαν αύξηση πέραν του 10%. Αυξητική τάση της τάξης του 4% έχει επιτευχθεί για την μέχρι τον Οκτώβριο περίοδο του 2012, ενώ το 2013 φαίνεται ότι θα είναι επίσης μια καλή χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας».

Ανέφερε ότι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια για εμάς, όπου για τη βελτίωση, διαφοροποίηση, και εκσυγχρονισμό της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στις δράσεις και ενέργειες μας».

«Η Στρατηγική Τουρισμού 2011 – 2015», συνέχισε, « που εφαρμόζουμε την περίοδο αυτή έχει θέσει σαν στόχο της, την επανατοποθέτηση του προορισμού στην τουριστική αγορά μέσω της προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων της και της προσφοράς μιας πολυδιάστατης εμπειρίας».

Ο κ. Μιντής ανέφερε ότι «3μελής αντιπροσωπεία του ΚΟΤ επισκέπτεται αυτές τις μέρες την Κίνα για επαφές με τουριστικούς πράκτορες και κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους».

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αίγλη Παντελάκη είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι γεγονός ότι αν αξιοποιηθεί κατάλληλα ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της Ευρώπης, ο τουρισμός θα μπορέσει να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο προς την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Στη δική της παρέμβαση, η κα. Παντελάκη αναφέρθηκε στις εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης που μπορεί να δημιουργήσει ο τουρισμός στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφαλίζοντας παράλληλα την αειφόρο ανάπτυξη.

Σημείωσε ότι «η Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει τον μεγάλο πλούτο της και τη διαφορετικότητα στην ομορφιά του αγροτικού της τοπίου, την πολυδιάστατη πολιτιστική της παράδοση και τον εξαιρετικά μεγάλο πλούτο στην γαστρονομία και τα παραδοσιακά προϊόντα της κάθε περιοχής».

Αναφερόμενη στο παράδειγμα της Κύπρου, είπε ότι «ο οινικός τουρισμός παρουσιάζει άνθιση τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο όπου η αμπελοοινική παράδοση είναι ιδιαίτερα πλούσια».    

Ο Πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ Luca Jahier αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του στη σημασία του τομέα του ευρωπαϊκού τουρισμού και πρόσθεσε ότι ο τουρισμός είναι η τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ.

Σημείωσε ότι ο τουρισμός παράγει πέραν του 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, με περίπου 1,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις να απασχολούν πέραν του 5% του συνολικού εργατικού δυναμικού, το οποίο μεταφράζεται σε 9,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.    

Είπε, επίσης, ότι ο τουρισμός παράγει πάνω από 10% του ΑΕΠ της Ε.Ε. και παρέχει περίπου 12% του συνόλου των θέσεων εργασίας.

Σημείωσε ότι στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας,η ΕΕ θα προωθήσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα και θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα πρόσφορη για την ανάπτυξη του. Επίσης, η ΕΕ θα ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη – μέλη, ιδιαίτερα μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.”

Ανέφερε, επίσης, ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια ενιαία προσέγγιση στο θέμα του τουρισμού, διασφαλίζοντας ότι ο τομέας του τουρισμού λαμβάνεται υπόψη σε άλλες πολιτικές.

Ανέφερε, τέλος, ότι οι νησιώτικες χώρες της ΕΕ, όπως η Κύπρος και η Μάλτα βρίσκονται κάτω από ιδιαίτερη πίεση από «νέους» προορισμούς σε αναδυόμενες χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα ή η Ινδία λόγω του ότι αυτοί οι νέοι τουριστικοί προορισμοί διαθέτουν ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους, όπως οι χαμηλοί μισθοί και οι οικονομίες κλίμακας.

Είναι γι΄αυτό, πρόσθεσε, που ιδιαίτερα στις νησιώτικες ευρωπαϊκές χώρες ο τουρισμός θα πρέπει να ενσωματωθεί με αρμονικό τρόπο στην κοινωνία, έτσι ώστε οι πολίτες να εκτιμήσουν τις θετικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τη δημιουργία του κατάλληλου τουριστικού προϊόντος όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο βιώσιμος τουρισμός και ο πολιτιστικός τουρισμός.      

Ο προϊστάμενος μονάδας της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Eric Frydman ανέφερε, στη δική του παρέμβαση, ότι , ο τουρισμός είναι μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο νούμερο 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο.

Είπε, επίσης, ότι η Επιτροπή υιοθέτηση τον Ιούνιο του 2010 μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό με βασικό στόχο την αύξηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Αναφερόμενος στις 4 προτεραιότητες που έχουν τεθεί για τον τουρισμό, είπε ότι η πρώτη προτεραιότητα αφορά την αύξηση της τουριστικής ζήτησης, τόσο εντός της ΕΕ όσο και από τρίτες αγορές

Η δεύτερη προτεραιότητα, πρόσθεσε, αφορά τη βελτίωση της τουριστικής προσφοράς με τη διαφοροποίηση των προϊόντων, καθώς και με την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Αναφερόμενος στην τέταρτη προτεραιότητα, είπε ότι είναι σημαντικό οι τουριστικοί πράκτορες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, στατιστικά και άλλα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να προγραμματίζουν καλύτερα τις δράσεις τους και να προετοιμάζονται για το μέλλον.

Η τέταρτη προτεραιότητα, κατέληξε, αφορά τη ανάγκη μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η τουριστική βιομηχανία τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη δραστηριοποιείται σ’ ένα περιβάλλον ιδιαίτερα γκρίζο και ομιχλώδες. Η ύφεση, η ανεργία, η αύξηση του πληθωρισμού, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η χαμηλή παραγωγικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής».

«Αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τη μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων για τουρισμό και αναψυχή, προκαλούν προσκόμματα στην πάρα πέρα ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι «η ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος επιβαρύνεται αρνητικά από το μεγάλο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας όπως επίσης και από τα ψηλά επιτόκια, και όχι από το εργατικό κόστος το οποίο βρίσκεται σε ελεγχόμενα επίπεδα».

Ανέφερε, επίσης, ότι  «το κόστος της ενέργειας, το ύψος των επιτοκίων και η χαμηλή παραγωγικότητα που καθημερινά επιδεινώνεται σαν αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης χρήσης ανειδίκευτου αλλοδαπού προσωπικού,  σπρώχνουν την τουριστική μας βιομηχανία σ’ ένα ολισθηρό κατήφορο».

Πηγή: ΚΥΠΕ