Ακόμα 3 δις ευρώ για κυβερνητικές εγγυήσεις


Διαβάστε επίσης ποιός είναι ο 62χρονος παραλίγο πυρπολητής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη Θεσσαλονίκη. Διαβάστε ακόμα για τον ψηλότερο ουρανοξύστη στον κόσμο.


Αυξάνεται από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό ποσόν για την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων για τη σύναψη δανείων ή/και την έκδοση ομολόγων από πιστωτικά ιδρύματα, με τροποιητικό νόμο τον οποίον ψήφισε κατά πλειοψηφία απόψε η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικότερα της κυπριακής οικονομίας.

Το σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο κατατέθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και με τη διαδικασία του επείγοντος το παρέπεμψε ο Προεδρεύων Σοφοκλής Φυττής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, όπου συζητήθηκε και επεστράφη στην αίθουσα της Ολομέλειας για την τελική συζήτηση και ψηφοφορία.

Η κυβερνητική εγγύηση αφορά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και έλαβαν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, αναλόγως της περίπτωσης με την περίπτωση, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

 

Υπέρ της ψήφισης του νόμου τάχθηκαν 39 Βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΚΣ ΕΔΕΚ, ενώ καταψήφισαν 2 Βουλευτές του ΕΥΡΩΚΟ και ο Βουλευτής Αμμοχώστου Ζαχαρίας Κουλίας. Δεν υπήρξαν αποχές, ωστόσο ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Περιβαλλοντιστών, Γιώργος Περδίκης, ο οποίος απουσίαζε κατά την ψηφοφορία, ζήτησε, κατά την έναρξη της συνεδρίας της Ολομέλειας και ενώ συζητιόταν η κατάθεση ως επείγοντος του νομοσχεδίου, όπως καταγραφεί η διαφωνία του με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και ότι θα απέχει.

 

Πριν την ψηφοφορία, Βουλευτές από όλα τα κόμματα και ο κ. Κουλίας κατέθεσαν τις απόψεις των, βάσει των οποίων και ψήφισαν στο τέλος, δηλώνοντας γενικά πως τάσσονται υπέρ της έρευνας για την κατάσταση στην οποία περιήλθε το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και ότι αναμένουν τον καταλογισμό ευθυνών, ακόμα και την ποινική δίωξη όσων θα αποδειχθεί ότι υπέχουν ποινικών ευθυνών.

 

Η σημερινή τροπολογία έγινε επί του νόμου τον οποίον είχε ψηφίσει η Βουλή υπό τη μορφή του κατεπείγοντος στις 9 Νοεμβρίου 2012, έχοντας ενώπιόν της κυβερνητικό νομοσχέδιο το οποίο ενέκρινε  το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, εξουσιοδοτώντας τον Υπουργό Οικονομικών, Βάσο Σιαρλή, να το καταθέσει στη Βουλή για να ψηφισθεί και να μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να προβαίνει στην παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, συνολικού ποσού μέχρι 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

 

Η Βουλή, στις 9 Νοεμβρίου, κατόπιν μακράς συζήτησης με τον κ. Σιαρλή, παρόντος και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, έπεισε την Κυβέρνηση να μειώσει το αρχικώς προβλεπόμενο ποσόν των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για το σκοπό που αναφέρεται πιο πάνω. 

 

Στον τότε ψηφισθέντα νόμο υπήρχε, επίσης, πρόνοια που απαγόρευε την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ για τους πιο πάνω αναφερομένους σκοπούς, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και χωρίς να εξασφαλίζεται η έγκρισή της.

 

Η πρόνοια αυτή τροποποιήθηκε, επίσης, σήμερα, έτσι ώστε το ποσόν των 500 εκατομμυρίων ευρώ να γίνει ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

 

Η διαδικασία, οι όροι παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων, το ύψος της καταβαλλόμενης προμήθειας, το είδος και η επάρκεια των εξασφαλίσεων, τα κριτήρια κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων και οι διευθετήσεις παρακολούθησης και συντονισμού για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου καθορίστηκαν με την έκδοση Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Το σχέδιο για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων προβλέπει ότι η παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων θα γίνεται για περίοδο όχι μικρότερη από τρεις μήνες και όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών και βάσει διμερών συμβάσεων που θα συνάπτονται μεταξύ της Κυβέρνησης και του πιστωτικού ιδρύματος.

Προβλέπεται, επίσης, ότι η διαδικασία, οι όροι παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων, το ύψος της καταβαλλόμενης προμήθειας, το είδος και η επάρκεια των εξασφαλίσεων, τα κριτήρια κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων και οι διευθετήσεις παρακολούθησης και συντονισμού για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας θα καθορίζονται με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών. 

Πηγή : ΚΥΠΕ