Αλετράρης: Πολλαπλά τα οφέλη απο τον αστικό αναδασμό

 

Με  την εφαρμογή του αστικού αναδασμού, είπε, αναμένεται, μεταξύ άλλων, η επίλυση των προβλημάτων που παρατηρούνται κυρίως λόγω έλλειψης ικανοποιητικής πρόσβασης – δηλαδή ύπαρξη περίκλειστων τεμαχίων γης σε ζώνες ανάπτυξης, που στην πράξη δεν μπορούν να αναπτυχθούν –  ή λόγω αδιαφορίας των ιδιοκτητών γης με πρόσβαση με επακόλουθο να εγκλωβίζουν όσους ιδιοκτήτες επιθυμούν να αναπτύξουν την ιδιοκτησία τους.  

Ο κ. Αλετράρης χαρακτήρισε τον αστικό αναδασμό, η θεσμοθέτηση του οποίου ετοιμάστηκε και προωθήθηκε μετά από στενή συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Αναδασμού, του Υπουργείου Γεωργίας, και του Υπουργείου Εσωτερικών, ως ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ορθής διαχείρισης και αξιοποίησης της γης σε περιοχές ανάπτυξης που παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα διακατοχής γης με τις γεωργικές περιοχές.

«Ευελπιστούμε ότι η εξέταση του σχετικού νομοσχεδίου για ψήφιση του Νόμου περί Αστικού Αναδασμού θα προχωρήσει σύντομα από τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εσωτερικών και Γεωργίας και Φυσικών Πόρων», είπε, επεξηγώντας ότι, μεταξύ άλλων, ο αστικός αναδασμός αποβλέπει στην προσφορά γης κατάλληλης για ανάπτυξη.

Αποβλέπει, επίσης, στη διασφάλιση των αναγκαίων χώρων δημόσιας χρήσης (όπως δρόμοι, πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, πλατείες, χώροι πρασίνου) και στη διασφάλιση χώρων για κοινωφελείς σκοπούς (όπως κοινοτικά κτήρια, παιδικοί σταθμοί, εξωτερικά ιατρεία, σχολεία, εκκλησία), στην αναδιοργάνωση των ιδιοκτησιών μέσα σε ζώνες ανάπτυξης, στην ορθολογική χωροθέτηση χρήσεων μεγάλης κλίμακας στην περιοχή του σχεδίου, καθώς και στην αποκατάσταση και δραστηριοποίηση περιοχών μετά από φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές.  

Τέλος, ο Υπουργός Γεωργίας συνεχάρη το Σύνδεσμο Πολεοδόμων Κύπρου και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου για τη διοργάνωση της ημερίδας «που μας δίδει τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και να εξετάσουμε τις διαφοροποιήσεις και τις προοπτικές που προσφέρουν τα νέα Τοπικά Σχέδια».

 

Πηγή : ΚΥΠΕ