Έτος φτώχειας το 2013 για την Κύπρο


Διαβάστε επίσης για την αισιοδοξία Χριστόφια και Σιαρλή για το Μνημόνιο. Διαβάστε ακόμα για το νόμο περί Υδρογονανθράκων που πάει στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη (29/11).


 

Η λήψη μέτρων, τονίζει το ΥΠΟΙΚ αποτελεί τη μόνη επιλογή για διόρθωση των ανισοσκελειών, επαναφορά της μακροοικονομικής σταθερότητας και ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών στην κυπριακή οικονομία.

Ο περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος με την παράλληλη αναστροφή της αυξητικής πορείας του δημόσιου χρέους, ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες και την εξάρτησή μας από τις χρηματαγορές.

Έτσι, οι μειωμένες χρηματοδοτικές ανάγκες που θα προκύψουν θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση πόρων οι οποίοι θα διοχετεύονται για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση της υποδομής της οικονομίας και κατά συνέπεια τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού. 

Σύμφωνα με το Οικονομικό πλαίσιο που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται:

 

                                                       2012       2013     2014     2015

Δημοσιονομικό Έλλειμμα %ΑΕΠ     -5,2         -4,4       -3,2        -1,6

Δημόσιο Χρέος % ΑΕΠ                    85,8         92,0      95,6       95,0

Ανεργία:                                          12%       13,8%    14,2%     13%

Ρυθμός Ανάπτυξης:                        -2,4%      -3,5%    -1,3%     1,1%

 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που συμφωνήθηκαν με την Τρόικα:

(α) Αναθεώρηση και επιβολή τελών για την παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών από τα κρατικά νοσηλευτήρια.   

(β) Αύξηση του τραπεζικού τέλους επί των καταθέσεων.

(γ) Τροποποίηση της νομοθεσίας περί ακίνητης ιδιοκτησίας για μείωση του αφορολόγητου ποσού και αναθεώρηση των φορολογικών συντελεστών.

(δ) Φορολόγηση των αποδόσεων των τυχερών παιγνιδιών του ΟΠΑΠ και του Κρατικού Λαχείου. 

Τα μέτρα στο σκέλος των δαπανών έχουν ως ακολούθως:

(α) Κλιμακωτή μείωση απολαβών στον Κρατικό και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

(β) Παγοποίηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και μείωση του προσωπικού λόγω    αφυπηρετήσεων.

(γ) Εξορθολογισμός επιδομάτων αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού καθώς και φορολόγηση των συντάξιμων επιδομάτων αξιωματούχων και κρατικών υπαλλήλων.

(δ) Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

(ε) Κατάργηση και παγοποίηση θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 

ΕΣΟΔΑ: € 5,860εκ με αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2012

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: €6.950 εκ. μειωμένες 6,6% σε σχέση με το 2012 (εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων)

Τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2013 υπολογίζεται ότι θα μειωθούν στο 33,1% σε σύγκριση με 32,8% το 2012 λόγω του αρνητικού οικονομικού κλίματος που επικρατεί καθώς και λόγω των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία.

Τα φορολογικά έσοδα το 2013 προβλέπονται να παρουσιάσουν οριακή μείωση της τάξης του 0,1% σε σύγκριση με οριακή αύξηση της τάξης του 1,0% των αναθεωρημένων εσόδων για το 2012. 

Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών  του Προϋπολογισμού του 2013, εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων, ανέρχεται στα €6.950εκ. σε σύγκριση με €7449 εκ. το 2011 σημειώνοντας έτσι μείωση ύψους 7,9%.  

Οι δαπάνες προσωπικού περιορίζονται στο 5,3% το 2012 από 4,7% τον προηγούμενο χρόνο λόγω κατάργησης μεγάλου αριθμού κενών θέσεων. Όσον αφορά τις μεταβιβάσεις λόγω κυρίως της περίληψης μειωμένων προνοιών για χορηγίες προς ημικρατικούς και άλλους οργανισμούς καθώς  και λόγω καλύτερης στόχευσης των κοινωνικών παροχών  μειώνονται, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 11,8% από το 12,6%.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 6,4% ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώνονται στο 2,9% σε σύγκριση με 4,4% τον προηγούμενο χρόνο. Παράλληλα οι δαπάνες για τόκους προϋπολογίζονται να παρουσιάζουν αύξηση ως ποσοστό του ΑΕΠ, φθάνοντας στο 3,9% το 2013 σε σύγκριση με 3,5% τον προηγούμενο χρόνο. 

Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του δημοσίου, οι δαπάνες προσωπικού που περιλαμβάνουν και τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα, υπολογίζονται να ανέλθουν στα €2.603 εκ. σε σύγκριση με €2.745 εκ. το 2012 σημειώνοντας μείωση  της τάξης του 5,3%. 

Αναλυτικότερα, το 2013 οι απολαβές προσωπικού μειώνονται με ποσοστό ύψους 5,7% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο λόγω αναμενόμενης μείωσης της απασχόληση σε συνδυασμό με την παγοποίηση των απολαβών. Οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα μειώνονται επίσης με ποσοστό ύψους 3,9% λόγω μειωμένου αριθμού αναμενόμενων αφυπηρετήσεων.    

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών είναι οι μεταβιβαστικές πληρωμές που αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβλέπεται να μειωθεί με ρυθμό ύψους 8,6% και να φθάσει τα €2.057εκ. σε σύγκριση με €2.250 εκ. το 2012 λόγω επέκτασης της στόχευσης των κοινωνικών παροχών και κατάργησης κάποιων σχεδίων καθώς και λόγω περίληψης μικρότερων χορηγιών για τους ημικρατικούς οργανισμούς και άλλους οργανισμούς . Οι κοινωνικές παροχές προϋπολογίζονται στα €963 εκ. σε σύγκριση με €1.115 εκ. τον προηγούμενο χρόνο σημειώνοντας ρυθμό μείωσης ύψους 13,7%.