Διήμερο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού στις Βρυξέλλες


Διαβάστε επίσης, “Αρχίζει η διάσκεψη ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή”.


Το διήμερο Συμβούλιο θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας με τη σύνοδο για την Εκπαίδευση. Θέματα οπτικοακουστικών μέσων και πολιτισμού θα εξεταστούν το απόγευμα.

Οι Υπουργοί αναμένεται να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία πάνω στην πρόταση σύστασης για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης καθώς και σε μία μερική γενική προσέγγιση για τον κανονισμό του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».

Επιπρόσθετα, αναμένεται να προκύψουν συμπεράσματα για τον αναλφαβητισμό, τη συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη, την πολιτιστική διακυβέρνηση, τη συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη των νέων με έμφαση σε όσους προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Η συνάντηση θα ξεκινήσει με θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και το Συμβούλιο θα ενημερωθεί από την Προεδρία για την πορεία των εργασιών σχετικά με την πρόταση για την ανανέωση του προγράμματος «Erasmus for All» για την περίοδο 2014-2020.

Την Τρίτη, το Συμβούλιο θα προχωρήσει με θέματα νεολαίας και αθλητισμού. Οι Υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν ψήφισμα για την επισκόπηση του διαρθρωμένου διαλόγου με τους νέους σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης.

Οι Υπουργοί Αθλητισμού αναμένεται να υιοθετήσουν συμπεράσματα για την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής για τον αθλητισμό σχετικά με μια στρατηγική για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων του αθλητισμού και για την προώθηση της υγείας, την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητες.

Πηγή ΚΥΠΕ