Επ. Νομικών: Δεν υπάρχει έλεγχος στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ

 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα έσοδα της ΟΠΑΠ ΑΕ Ελλάδος από τη δραστηριότητα του ΟΠΑΠ στην Κύπρο είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Διαβάστε επίσης για το σπάνιο διαμάντι που πουλήθηκε έναντι 22 εκατομμυρίων, καθώς και για τον νέο τιμονιέρη της Κίνας.  


 

 

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ιωνάς Νικολάου, η Επιτροπή κατέληξε, αφού εξετάσθηκαν τα θέματα του ΟΠΑΠ, ότι αυτά τα ζητήματα να τεθούν από τον ΟΠΑΠ Κύπρου στη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ Ελλάδος, η οποία έχει και τα συμφέροντα του ΟΠΑΠ ΑΕ Κύπρου, για να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων που έχουν προκύψει.

Οι επιλογές που έχουν τεθεί από την Επιτροπή στον ΟΠΑΠ, όπως είπε ο κ. Νικολάου είναι τρεις: πρώτον, η πιθανότητα κατάργησης της διακρατικής συμφωνίας με την Ελλάδα και η ένταξη του στοιχήματος του ΟΠΑΠ στον Περί Στοιχήματος Νόμο, δεύτερον, η δυνατότητα τροποποίησης της διακρατικής συμφωνίας και η εισαγωγή μιας σειράς νομοθετικών διατάξεων που θα επιτρέπουν αποτελεσματικό έλεγχο του στοιχήματος που θα διεξάγεται από τον ΟΠΑΠ στην Κύπρο, και τρίτον, να τροποποιηθεί ο κυρωτικός Νόμος και να συμπληρωθεί με διατάξεις που μπορούν να επιτρέψουν κάποιο έλεγχο στο βαθμό που ο έλεγχος δεν θα συγκρούεται με το περιεχόμενο της διακρατικής συμφωνίας.

Ο κ. Νικολάου είπε πως αυτό που ζητά η Επιτροπή είναι να υπάρξει ένας αποτελεσματικός έλεγχος του στοιχήματος που προσφέρεται στον τόπο μας από τον ΟΠΑΠ ανάλογος με εκείνο που εφαρμόζεται για το υπόλοιπο στοίχημα.

Είπε επίσης πως για τα ζητήματα αυτά ζητήθηκαν οι απόψεις του ΟΠΑΠ Κύπρου, ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε όπως συμβουλευτεί πρώτα τη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ Ελλάδος.

Ο κ. Νικολάου είπε πως όταν έγινε αυτή η διακρατική συμφωνία, τα έσοδα του ΟΠΑΠ ΑΕ Ελλάδος ήταν έσοδα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ σήμερα είναι κατά 75% τουλάχιστον έσοδα ιδιωτών, και μόνο το 25% ανήκει στο ελληνικό κράτος και στους υπόλοιπους 3-4 μήνες πολύ πιθανόν ο ΟΠΑΠ να ανήκει κατά 95% ή εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστος Δαμιανού επανέλαβε τη θέση του κόμματός του ότι «μετά την πολύ σημαντική ρύθμιση που έγινε στα θέματα του στοιχήματος, πρέπει με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα του ΟΠΑΠ».

Βασικό μας μέλημα ως ΑΚΕΛ, συνέχισε, είναι να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα είναι εκτεθειμένα έναντι των οποιωνδήποτε διεκδικήσεων ιδιωτικών εταιρειών, και μάλιστα σε ευρωπαϊκά όργανα».

Καθοριστική σημασία, κατέληξε, στην τοποθέτηση που θα λάβει το ΑΚΕΛ για τα ζητήματα του ΟΠΑΠ είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΠΑΠ. «Από τη στιγμή που φαίνεται πως έχει τροχοδρομηθεί η απόλυτη ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ Ελλάδος, δεν θα έχει το ίδιο βάρος και η συμφωνία η διακρατική μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας».

Πηγή: ΚΥΠΕ