Η οικονομική διακυβέρνηση ΕΕ σε ευρωπαϊκή διάσκεψη της Βουλής


Διαβάστε επίσης, “Οικολόγοι: “Ατυχείς” οι δηλώσεις Xριστόφια”.


Στην τεράστια σημασία της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων και της επίτευξης συμφωνίας το συντομότερο δυνατό για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό προϋπολογισμό, αναφέρθηκε σε εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Νικόλας Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι θα είναι η απόδειξη της βαρύτητας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα που αποδίδει το δημοσιονομικό πλαίσιο στην προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

«Η χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και η κρίσης χρέους στην ευρωζώνη ανέδειξαν πολλά και σημαντικά ζητήματα, η διαχείριση των οποίων αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ένωση», είπε.

Πρόσθεσε ότι «οι παρενέργειες της κρίσης κατέδειξαν ότι τα κενά στο συντονισμό και στην εποπτεία των πολιτικών της ευρωζώνης καθώς και η αλληλεξάρτηση των χωρών που μοιράζονται το ίδιο νόμισμα κατέστησαν επιτακτική ανάγκη την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής τιμολογιακής διευθέτησης στην ΕΕ».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο «το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο το οποίο προβλέπει τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών εντός ΕΕ, καθώς και την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οικονομικής κατεύθυνσης στη χάραξη των εθνικών πολιτικών αποτελεί ένα στέρεο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή».   

Συνέχισε λέγοντας ότι «κανένα μέτρο δεν πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών».  

«Η δημοκρατική νομιμότητα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι ζωτικής σημασίας και εμείς ως Εθνικά Κοινοβούλια έχουμε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου», είπε.

Εξέφρασε τη θέση ότι «η στενή και συστηματική παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου τόσο όσον αφορά στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όσο και των άλλων μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση θα συμβάλλει στην επίτευξη μιας οικονομικής πολιτικής που θα στηρίζεται σε δημοκρατικές αξίες και θα διασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών».

Σε αναφορά του για τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι αποτελεί μεταξύ άλλων βασικό μοχλό ανάπτυξης.

«Η επίτευξη μιας ισορροπημένης πολιτικής που θα στηρίζει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνες για την παροχή απλούστερων και πιο ευέλικτων διαδικασιών στις αναθέτουσες αρχές και την διασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί ν’ αποτελέσει παράγοντα εμβάθυνσης και τόνωσης της ενιαίας αγοράς της Ένωσης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», είπε καταληκτικά.

Σε ανασκόπηση των προσπαθειών που κατέβαλλε η κυπριακή Προεδρία για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά στο ΠΔΠ προέβηκε ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού Γιώργος Γεωργίου.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Γεωργίου η κυπριακή Προεδρία, υπό την ιδιότητά της ως έντιμος διαμεσολαβητής, υπέβαλλε κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών δύο αναθεωρήσεις του αρχικού διαπραγματευτικού πλαισίου (negotiating box) μετά από διμερείς διαβουλεύσεις που είχε με τα κράτη μέλη και την προετοιμασία διάφορων εγγράφων προς συζήτηση μεταξύ των αρμόδιων Υπουργών των κρατών μελών.

Η τελευταία συμβιβαστική πρόταση της κυπριακής Προεδρίας, η οποία αντικατοπτριζόταν στο σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου πρότεινε περικοπές στην πρόταση της Κομισιόν της τάξης των 81 δισ. ευρώ συνολικά, κυρίως από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (περικοπές 25,5 δισ. στην κάθε μια), καθώς και στην Πολιτική Ανταγωνιστικότητας (περικοπές 11 δισ.).

Όσον αφορά στην πρόταση της Κομισιόν για τους πόρους του προϋπολογισμού, η κυπριακή Προεδρία πρότεινε την εφαρμογή του νέου ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2021 το αργότερο, την εισαγωγή της φορολογίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε εθελοντική βάση και την παραμονή του συστήματος Ιδίων Πόρων ως έχει, με τα διοικητικά έξοδα που κατακρατούν τα κράτη μέλη να προτείνεται να είναι στη βάση του 15%.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε επίσης ότι στις 22 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι εξέδωσε αναθεωρημένο σχέδιο συμπερασμάτων στο οποίο τα ποσά των Πολιτικών Συνοχής και ΚΑΠ παρουσιάζονταν αυξημένα κατά 10 δισ. ευρώ και 8 δισ. ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με τις αρχικά προτεινόμενες περικοπές, ενώ η Πολιτική Ανταγωνιστικότητας για την Ανάπτυξη και την Δημιουργία Θέσεων Εργασίας μειωνόταν κατά 13 δισ. ευρώ.

Δυστυχώς, είπε, ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού μετά από εντατικές διαβουλεύσεις οι αρχηγοί κρατών μελών και κυβερνήσεων δεν κατόρθωσαν να φτάσουν σε συμφωνία.

Η Προεδρία θα συνεχίσει τις διμερείς διαβουλεύσεις της με τα κράτη μέλη τις επόμενες εβδομάδες, είπε τέλος.

Πηγή ΚΥΠΕ