Στο 2,3% η ύφεση στη Κύπρο

 

Συνολικά οκτώ χώρες από τις 13 της Ευρωζώνης για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βρίσκονται σε ύφεση.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ υποχώρησε το Γ’ τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2011 στην Κύπρος κατά -2,3%, στην Ελλάδα κατά -7,2%, στην Ευρωζώνη -0,6% και στην ΕΕ -0,4%.

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή το Γ’ τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το Β’ τρίμηνο το ΑΕΠ υποχώρησε -0,5% στην Κύπρο, στην Ευρωζώνη -0,1%, ενώ στο σύνολο της ΕΕ αυξήθηκε 0,1%.

Η ετήσια εξέλιξη του ΑΕΠ (Γ’ τρίμηνο 2012 σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2011) ήταν η εξής: Κύπρος -2,3%, Ελλάδα -7,2%, Βέλγιο -0,3%, Γερμανία +0,9%, Εσθονία +3,4%, Ισπανία -1,6%, Γαλλία +0,1%, Ιταλία -2,4%, Ολλανδία -1,4%, Αυστρία +0,4%, Πορτογαλία -3,4%, Σλοβακία +2,5%, Φινλανδία -0,8%.

Η τριμηνιαία εξέλιξη του ΑΕΠ (Γ’ τρίμηνο 2012 σε σχέση με το Β’ τρίμηνο) ήταν στις χώρες της ευρωζώνης για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία η εξής: Κύπρος -0,5%, Βέλγιο 0,0%, Γερμανία +0,2%, Εσθονία +1,7%, Ισπανία -0,3%, Γαλλία +0,2%, Ιταλία -0,2%, Ολλανδία -1,1%, Αυστρία -0,1%, Πορτογαλία -0,8%, Σλοβακία +0,6%, Φινλανδία +0,3%.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ