Καταδίκες σε εταιρείες για παραβίαση νομοθεσίας

Αυτές αφορούν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2012 σειρά εταιρειών.

Συγκεκριμένα καταδίκασε την εταιρεία «I. soteriou constructions lTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €4.000 και την εταιρεία «HELLENIC COPPER MINES LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συνολικό πρόστιμο €2.000.

Καταδίκασε, επίσης, την εταιρεία «CYTHERA DEVELOPMENTS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €1.800, την εταιρεία «ESTIOTECHNIKI LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε πρόστιμο €750 και την εταιρεία «ττόφας (μεταλλικές εργασίες) λτδ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €1.050.

Πηγή: ΚΥΠΕ