Νέο τραπεζικό σύστημα βλέπει ο Δημητριάδης

 

Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι κυπριακές τράπεζες θα είναι από τους πρώτους πελάτες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης για απευθείας χρηματοδότηση, όταν τεθεί σε ισχύ η Ενιαία Τραπεζική Ένωση το 2014 .

Απαντώντας σε ερωτήσεις στο πλαίσιο ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με θέμα  «Ευρώπη: ο δρόμος προς την ανάπτυξη», ο κ. Δημητριάδης  επεσήμανε ότι σήμερα οι ισολογισμοί των δύο μεγάλων τραπεζών, Κύπρου και Λαϊκής, είναι διπλάσιοι από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, γεγονός που τους προσδίδει όχι μόνο δεσπόζουσα οικονομική θέση αλλά και πολιτική επιρροή.

“Αυτές οι αναλογίες, μοναδικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν ένα ζήτημα πολιτικής οικονομίας”, είπε ο κ. Δημητριάδης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Πρόσθεσε ότι “η μείωση του μεγέθους των δύο τραπεζών, η ανακεφαλαιοποίηση  και η αναδιάρθρωσή τους θα οδηγήσουν  σ’ ένα πιο  ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα”.

“Με την υπογραφή του Μνημονίου με την τρόικα και την υλοποίησή του θα εξασφαλισθεί ικανοποιητική ρευστότητα για τις τράπεζες, αλλά και θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό μας σύστημα, δεδομένα που θα  συμβάλουν τόσο στη μείωση των επιτοκίων όσο και στην πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση της οικονομίας”, ανέφερε.

Ο κ. Δημητριάδης προέβλεψε ότι οι κυπριακές τράπεζες θα είναι από τους πρώτους πελάτες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης για απευθείας χρηματοδότηση, ώστε να ικανοποιήσουν την απαίτηση της τρόικας για αύξηση του δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων από 8% σε 10%.

Πρόσθεσε ότι “η δυνατότητα απ ευθείας δανεισμού των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης αναμένεται να ισχύσει στις αρχές του 2014, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες για τη σύσταση της Τραπεζικής Ένωσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της τελευταίας συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  του περασμένου μήνα”.

Στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρθηκε στην απουσία επαρκούς μηχανισμού αντιμετώπισης της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ως κύριο προαπαιτούμενο για την έξοδο από την κρίση υπέδειξε τη γνήσια ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της Ευρωζώνης, καθώς και άλλους παράγοντες, όπως η τεχνολογική υποδομή, οι δημόσιες επενδύσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές για αύξηση της παραγωγικότητας, μπορούν να στηρίξουν τη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής προοπτικής στην Ευρώπη.