Παραχωρήθηκαν οικόπεδα στους Εργάτες για πρόσφυγες

 

Η Ελένη Μαύρου δήλωσε πως «ο διαχωρισμός περιλαμβάνει άλλα τέσσερα οικόπεδα που θα παραχωρηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής μέρους του κρατικού τεμαχίου με ιδιωτική γη, που αποσκοπεί ταυτόχρονα στην ορθολογική ανάπτυξη του ιδιωτικού τεμαχίου και στην συμπλήρωση του διαχωρισμού».

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «άλλες 45 οικογένειες προσφύγων έχουν ήδη ανεγείρει τις κατοικίες τους σε ισάριθμα οικόπεδα αυτοστέγασης που διαχωρίστηκαν για το σκοπό αυτό και μαζί με την παραχώρηση των 16 οικοπέδων αυτοστέγασης, είναι μια έμπρακτη απόδειξη της βούλησης της Κυβέρνησης για αποτελεσματική στήριξη του προσφυγικού κόσμου».

Το σύνολο των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια φθάνει, είπε τα 1900 οικόπεδα, από τα οποία ήδη έχουν διαχωριστεί 388, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ο διαχωρισμός και των υπόλοιπων 1.512.

Σύμφωνα με την κ. Μαύρου, μέχρι το τέλος του χρόνου θα παραχωρηθούν άλλα 498 νέα οικόπεδα και έχουν αρχίσει ή θα αρχίσουν σύντομα οι εργασίες διαχωρισμού τους ενώ ταυτόχρονα έχουν ετοιμασθεί σχέδια διαχωρισμού άλλων 911 νέων οικοπέδων παγκύπρια με στόχο να καλυφθούν όλοι οι δικαιούχοι, που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, αλλά και όσοι θα εγκριθούν στο άμεσο μέλλον.

Η κ. Μαύρου σημείωσε ότι «αυτή η Κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της τον εκσυγχρονισμό και την υλοποίηση μιας στεγαστικής πολιτικής, η οποία να αντιμετωπίζει όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που επέφερε στον προσφυγικό κόσμο η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή».

Αυτή η στροφή σε μια στεγαστική πολιτική με κοινωνικό χαρακτήρα, πρόσθεσε, είναι συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης που βασίζεται σε μια διαφορετική φιλοσοφία, μια φιλοσοφία που τοποθετεί την κοινωνική αλληλεγγύη ως προτεραιότητα.

Η Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα του προσφυγικού κόσμου με ρεαλισμό και ευαισθησία» και διαβεβαίωσε ότι «βέβαια δεν μένουμε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον προσφυγικό κόσμο υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολυεπίπεδων στρατηγικών δράσεων».

Πηγή: ΚΥΠΕ