Ψάχνουν το φάρμακο σωτηρίας των τραπεζών


Διαβάστε επίσης “PIMCO: Kαμία σύγκρουση συμφερόντων στην ομάδα” και “Τριπλάσιες οι αιτήσεις πτυχιούχων ανέργων για τις εκλογές”.


Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναδιάρθρωσης στοιχείων ενεργητικού θα αγοράσει σε χαμηλές τιμές απο τις προβληματικές κυπριακες τράπεζες τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλα και διάφορα αρνητικα στοιχεία. Ο Διοικητής της Κεντρικης Τράπεζας, μιλώντας στους οικονομικούς συντάκτες ανέφερε ότι μπορούν να πάρουν και εργασίες ή λειτουργίες που δεν είναι κεντρικού χαρακτήρα, όπως ασφαλιστικές εταιρίες, κατασκευαστικές εταιρίες που βρίσκονται κατω απο την ομπρέλα τραπεζών κ.α. Επιδίωξη είναι το συγκεκριμένο είδος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να εχει 51% ιδιώτες επενδυτές. 

Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά ¨καθαριζουν¨ οι τράπεζες ώστε να συνεχίσουν σε υγιή βάση. Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη περί τα τέλη του 2013 με αρχές του 2014, ο τραπεζικός κλάδος θα έχει βρει τον δρόμο του, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει κα μείωση επιτοκίων.

Ωστόσο τα να φθάσουμε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα προηγηθεί η εξυγίανση και αναδιάρθρωση τους. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ένα μικρότερο τραπεζικό κλάδο πιο υγιή και πιο ανθεκτικό, με ότι αυτό συνεπάγεται, χωρίς να αποκλείονται ακόμη και συγχωνεύσεις τραπεζών. 

Πάντως στην κεντρική τράπεζα περιμένουν με αγωνία την έκθεση οίκοη Alvarez & Marsal για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Λαϊκή Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου ζήτησαν κρατική στήριξη. Θα διερευνηθούν οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για την επέκταση των τραπεζών αυτών στο εξωτερικό με τη μορφή δικτύου καταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών και μέσω της εξαγοράς τραπεζών καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αγορά ελληνικών ομολόγων.

Επιπρόσθετα, είναι σε διαδικασία η διεξαγωγή ανεξάρτητου διαγνωστικού ελέγχου από την εταιρεία Pimco σε συνεργασία με τον ελεγκτικό οίκο Deloitte για το μέρος του ελέγχου που απαιτεί ελεγκτική εξειδίκευση. Ο έλεγχος θα συντονίζεται και θα επιβλέπεται από Συντονιστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κυπριακών Αρχών και των διεθνών οργανισμών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

 

Δεν θα συγκαλυφθεί τίποτα

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του κ. Δημητριάδη ¨Η πορεία των ερευνών συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Όμως, είμαστε σε καλό δρόμο. Σας διαβεβαιώνω ότι κανένα πόρισμα δεν έχει προκαθοριστεί και όλες οι έρευνες γίνονται με γνώμονα τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αξιοπιστίας τους. Το αποτέλεσμα τους θα κριθεί και αξιολογηθεί¨. Πρόσθεσε πως  Δεν θεωρεί ότι η συγκάλυψη γεγονότων εξυπηρετεί κανέναν σκοπό. Τουναντίον ένα μικρό ίσως πρόβλημα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα οξύνεται.  Θέλουμε, είπε, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στις πραγματικές τους διαστάσεις και να τα επιλύουμε στη ρίζα τους.