ΣΕΚ & ΠΕΟ εξετάζουν το μνημόνιο

Στις δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις ωστόσο επικρατεί προβληματισμός, κατά πόσο η λήψη δυναμικών μέτρων θα προσθέσει οτιδήποτε στην προσπάθειά τους για υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κεκτημένων τους.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη τους:

       €                     %

0 – 1000                  0

1001 – 1500           6,5

1501 – 2000           8,5

2001 – 3000           9,5

3001 – 4000          11,5

4001 και άνω         12,5

Επίσης από το 2014 θα υπάρξει οριζόντια αύξηση 3% σε όλες τις κλίμακες. 

Παράλληλα έρχεται νέα οργάνωση της δημόσιας υπηρεσίας μετά από μελέτες ανεξάρτητου Οίκου όπως προβλέπεταο και στη συμφωνία Κυβέρνησης – Τρόικα. Οι μελέτες αυτές, έτσι όπως αναφέρονται κατά λέξει στην κωδικοποίηση της συμφωνίας κυβέρνησης – τρόικας που βρίσκεται στα χέρια των Συντεχνιών, αφορούν στους εξής πέντε τομείς: 

  • Οργάνωση/Στελέχωση Δημόσιας Υπηρεσίας
  • Αναδιοργάνωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Νέοι όροι εργοδότησης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε σύγκριση με αυτούς των χωρών της ΕΕ και του Ιδιωτικού Τομέα, Νέα σχέδια υπηρεσίας και σύνδεσή τους με τις αμοιβής.
  • Κατάργηση της δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο Δημόσιο Τομέα.

Η ΔΕΟΚ και η ΟΕΛΜΕΚ ζήτησαν τη συγκρότηση πανσυδικαλιστικής σύσκεψης για εξέταση της κατάστασης.