Στη Λευκωσία οι Υπουργοί Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

 

Η άτυπη αυτή συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί αύριο, 6 Νοεμβρίου, στη Λευκωσία. Η συνάντηση αυτή θα είναι η τελευταία Άτυπη Υπουργική Συνάντηση, που θα γίνει κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ της άτυπης συνάντησης θα προεδρεύσει ο Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Ανδρέας  Μαυρογιάννης. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Συνοχής και στο πώς οι νέες ρυθμίσεις της πολιτικής θα τύχουν καλύτερης εφαρμογής.  

Η κύρια συζήτηση της συνάντησης θα βασιστεί στη Θεματική Έκθεση που κυκλοφόρησε η Κυπριακή Προεδρία, στις 30 Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία της Πολιτικής Συνοχής». Κατά τη συζήτηση τα κράτη μέλη θα κληθούν να παρουσιάσουν τις θέσεις τους.

«Χρειάζεται να βρούμε πώς οι νέες ρυθμίσεις της Πολιτικής Συνοχής θα εφαρμοστούν καλύτερα και να διασφαλίσουμε ότι αυτές συνδυάζονται αποτελεσματικά με τις εθνικές πολιτικές πρακτικές, ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της Πολιτικής Συνοχής», δήλωσε ο κ.  Μαυρογιάννης.

Ο Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ Johannes Hahn και η Πρόεδρος της Επιτροπής για Περιφερειακή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Danuta Hübner θα συμμετέχουν επίσης στη συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι Υπουργοί θα συζητήσουν και το άτυπο έγγραφο, που ετοιμάστηκε από την Κυπριακή Προεδρία για τη «Διακυβέρνηση της Πολιτικής Συνοχής στο επίπεδο της Ένωσης».

«Είναι πολύ καλή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων για την αποτελεσματικότητα μιας τόσο σημαντικής πολιτικής της ΕΕ, σε μια περίοδο όπου η ΕΕ πρέπει να κάνει τα μέγιστα για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, ερχόμενη πιο κοντά στους πολίτες της και στις ανάγκες τους. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη να εργαστούμε ώστε να προσφέρουμε, όσο το δυνατό, τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για τις δαπάνες της Πολιτικής Συνοχής, και να συνεισφέρουμε στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020», πρόσθεσε ο Υφυπουργός.

Αυτή την εβδομάδα. ακόμα μια σημαντική συνάντηση σχετικά με την Πολιτική Συνοχής πραγματοποιείται στην Κύπρο. Η Επιτροπή Νησιών της Διάσκεψης των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης πραγματοποιεί σήμερα την ετήσια γενική της συνέλευση στη Λευκωσία. Η συζήτηση είναι αφιερωμένη στην εδαφική συνοχή για τα νησιά της ΕΕ, για την μετά το 2013 περίοδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ