Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο ΥΠΑΜ


Διαβάστε επίσης, “Kείμενα της χθεσινής διαπραγμάτευσης μελετά η Τρόικα” και “Πήγαν βόλτα και επέστρεψαν τα ζώα”.


Προηγουμένως ο Υπουργός Άμυνας θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθούν θέματα όπως η Συγκέντρωση και Διαμοιρασμός (Pooling & Sharing), οι ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές σε θέματα άμυνας, καθώς και άλλα θέματα.

Ακολούθως, οι Υπουργοί θα εξετάσουν τις Στρατιωτικές Επιχειρήσεις και Αποστολές της ΕΕ που ευρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

Οι Υπουργοί Άμυνας θα έχουν κοινό γεύμα εργασίας με τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, όπου θα συζητήσουν την επικείμενη πιθανή Μη Στρατιωτική Αποστολή στο Μάλι, καθώς και τα θέματα Άμυνας που θα απασχολήσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Άμυνας θα υπογράψει μαζί με τον Τσέχο ομόλογό του Alexandr Vondra Συμφωνία για την Προστασία και την Ανταλλαγή Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. 

 

Πηγή ΚΥΠΕ