Συζήτηση επί του ΠΔΠ στη Σύνοδο Κορυφής


Διαβάστε επίσης, “Εκδήλωση “Cypriot Days in the DGT Library” στις Βρυξέλλες”.


Οι Υπουργοί που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Ανδρέα Μαυρογιάννη, θα συζητήσουν στη βάση του σχεδίου συμπερασμάτων που θα αντικαταστήσει το διαπραγματευτικό πλαίσιο του ΠΔΠ διατηρώντας ωστόσο τη δομή και τη λειτουργία του.

Το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να καταλήξει (στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης) σε μια μερική γενική προσέγγιση – εν αναμονή και της πρώτης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- σχετικά με περαιτέρω στοιχεία του νομοθετικού πακέτου για την Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, τα οποία θα συμπληρώνουν τις γενικές προσεγγίσεις που συμφωνήθηκαν τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ στοχεύει στην μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισημαίνεται ακόμη ότι αυτές οι γενικές προσεγγίσεις δεν προδικάζουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με άλλα στοιχεία της Πολιτικής Συνοχής ή το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει, επίσης, το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα συζητήσουν για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν μετά και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο σύμφωνο για την ανάπτυξη και το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Επιπλέον, το Συμβούλιο θα ενημερωθεί από την Κομισιόν για το πρόγραμμα εργασίας της για το 2013.

 

Πηγή ΚΥΠΕ